Chứng nhận tiêu chuẩn BS ISO 39001 về An toàn giao thông đường bộ

Xây dựng những tiêu chuẩn cho nhân viên và khách hàng của bạn với chứng chỉ về thực hành tốt an toàn giao thông đường bộ. BS ISO 39001 là tiêu chuẩn tốt nhất về quản lý an toàn giao thông đường bộ. Đạt được chứng nhận và bạn có thể đảm bảo việc bạn đang hoạt động có trách nhiệm, ưu tiên vấn đề an toàn của nhân viên và chỉ ra mối quan tâm cho những người sử dụng đường bộ khác. Điều này có thể dẫn đến việc cải thiện sự hài lòng của bên liên quan và đem lại cho bạn sự ưu tiên của nhà cung cấp.


Làm thế nào để được chứng nhận tiêu chuẩn BS ISO 39001?

Chúng tôi đã làm cho quá trình chứng nhận trở nên đơn giản. Sau khi chúng tôi nhận được đơn áp dụng của bạn, chúng tôi sẽ cử một giám đốc khách hàng tới để hướng dẫn bạn và doanh nghiệp của bạn thông qua những bước sau.

1. Phân tích thiếu sót

Đây là dịch vụ tùy chọn trước khi đánh giá mà thông qua đó chúng tôi có cái nhìn gần hơn với hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ hiện hành  của bạn và so sánh nó với những tiêu chuẩn ISO 39001. Bước này giúp chúng tôi nhận ra những khu vực cần làm việc nhiều hơn trước khi tiến hành đánh giá chính thức nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp của bạn. 

 


 

2. Đánh giá chính thức

 Đánh giá chính thức trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem lại việc quản lý an toàn trong tổ chức của bạn dựa trên danh mục kiểm tra ISO 39001. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết số liệu của bạn nếu như chúng tôi phát hiện những lỗ hổng, bạn có thể đóng lại những lỗ hổng đó. Nếu tất cả những tiêu chuẩn được đáp ứng, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá địa điểm và việc vận hành của bạn, và hoàn thành việc kiểm tra chính thức cần thiết cho việc chứng nhận.


3. Khi doanh nghiệp của bạn đã vượt qua việc đánh giá chính thức, doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được một chứng chỉ BS ISO 39001 và có giá trị trong vòng ba năm. Giám đốc khách hàng của bạn sẽ luôn giữ liên lạc trong suốt quá trình này, thường xuyên ghé thăm để đảm bảo hệ thống của bạn không chỉ duy trì việc tuân thủ mà còn đảm bảo hệ thống liên tục cải thiện.


Đào tạo với chúng tôi và chứng chỉ BS ISO 39001

Chúng tôi sử dụng công cụ kỹ thuật gia tăng để đảm bảo bạn hiểu hoàn toàn về hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ (RTS) theo tiêu chuẩn BS ISO 39001. Và việc đào tạo của bạn được đặt trong bối cảnh với bài giảng trên lớp, hội thảo và những mục tương tác.


Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.