Các khóa đào tạo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Occupational Health & Safety

Thể hiện cam kết của bạn trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên, tổ chức của bạn sẽ thành công hơn.

Các khóa đào tạo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của BSI sẽ trang bị cho bạn các kỹ năng cần thiết để tuân thủ ISO 45001, một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Cho dù tổ chức của bạn lớn hay nhỏ, đào tạo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp chất lượng đều rất quan trọng. Các quy trình nội bộ tốt sẽ dẫn đến dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Làm việc với BSI để đạt được chứng nhận đào tạo ISO 45001, bạn sẽ có sự tự tin và năng lực để loại bỏ rủi ro an toàn và sức khỏe cho tất cả các bên liên quan.

Các khóa đào tạo của BSI có nhiều chủ đề, bao gồm giới thiệu ISO 45001:2018, đào tạo đánh giá viên nội bộ và đánh giá viên Trưởng bằng cấp quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Tất cả các khóa đào tạo của BSI sử dụng các kỹ thuật học tập hiệu quả, bao gồm bài giảng, hội thảo và các buổi tương tác. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các khóa đào tạo trong công ty, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

Các khóa học trực tuyến

Tài nguyên