Giới thiệu về ISO 39001 Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ

Được dẫn dắt bởi giảng viên có kinh nghiệm, khóa học một ngày này giới thiệu về những thuật ngữ chính của RTS, giải thích lợi ích của một hệ thống RTSMS, và phác họa những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 39001.

Khi RTS liên quan đến các sự cố, tai nạn nghiêm trọng và tử vong xảy ra, đó là trách nhiệm của các tổ chức tham gia giao thông đường bộ và toàn xã hội nói chung phải biết về việc làm thế nào để giảm thiểu tốt hơn và tối thiểu hóa rủi ro an toàn giao thông.

Ngoài những chi phí nhân lực không thể chấp nhận được, những người liên quan đến đường bộ, xe cộ, người đi đường, và những dịch vụ cấp cứu y tế còn bị tác động bởi tài chính.

Một RTSMS, dựa trên ISO 39001 có thể cung cấp cho tổ chức của bạn một khuôn mẫu thực hành tốt mang tầm vóc quốc tế về việc quản lý trách nhiệm của bạn cũng như tương tác với hệ thống giao thông đường bộ.


Ai nên tham dự?

Những người được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về việc quản lý RTS bao gồm

 

 • Những nhà hoạch định giao thông
 • Quản lý đội xe
 • Chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Những nhà quản lý nhân sự
 • Nhà quản lý an toàn đường bộ
 • Các cơ quan thi hành
 • Đánh giá viên và đánh giá trưởng về hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài, những người còn mới mẻ đối với RTSM và dẫn dắt đánh giá RTSMS.
 • Chuyên viên về hệ thống quản lý hiện tại còn mới mẻ đối với RTSM và cũng như những yêu cầu của RTSM
 • Những người có hứng thú trong việc tìm hiểu thêm về RTSM

 

Học về những thuật ngữ cơ bản của RTS

Tôi sẽ học những gì?

Bạn sẽ học:

 

 • Làm thế nào để nhận ra những thuật ngữ chính của tiêu chuẩn ISO 39001 về việc quản lý an toàn giao thông đường bộ
 • Làm thế nào để quản lý RTS phù hợp trong tổ chức của bạn
 • Làm thế nào để thể hiện những lợi ích doanh nghiệp của việc áp dụng một hệ thống RTSMS hiệu quả trong tổ chức của bạn
 • Làm thế nào để nhận biết những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 39001 về RTSM
 • Làm thế nào để mô tả phương pháp hệ thống quản lý theo phương pháp Hoạch định- Thực hiện- Kiểm tra- Hành động và phương pháp đó liên quan thế nào với tiêu chuẩn ISO 39001 RTSM

Hoàn thành khóa học này bạn sẽ có 8 điểm CPD trong hồ sơ học của bạn

Tổ chức của chúng tôi sẽ được hưởng lợi như thế nào?

 • Tổ chức của bạn có thể bắt đầu để phát triển chuyên môn để ưu tiên tầm quan trọng của việc ngăn ngừa sự cố giao thông đường bộ
 • Nó có thể giúp các bên liên quan tham gia và phát triển quen thuộc với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 39.001
 • Nó có thể giúp cải tiến liên tục trong lĩnh vực rủi ro mà có thể phá những ảnh hưởng bởi sự cố giao thông đường bộ.

Bao gồm những gì?

Một khóa học tại trung tâm sẽ được cung cấp cùng với:

 •  Một bản sao về tiêu chuẩn trong suốt quá trình của khóa học
 • Một thư mục của khóa học bao gồm tài liệu của khóa học, bút và notepad
 • Đồ ăn nhẹ và bữa trưa
 • Một chứng chỉ tham gia khi hoàn thành khóa đào tạo