Thực hiện hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ (RTS) theo tiêu chuẩn ISO 39001

Trong khóa đào tạo hai ngày này, giảng viên kinh nghiệm của chúng tôi sẽ dẫn dắt bạn từng bước thực hiện một hệ thống hiệu quả RTSMS, sử dụng sự kết hợp giữa những bài tập thực tế, các hoạt động nhóm và tham gia những buổi thảo luận của khách mời.

Khi RTS liên quan đến những sự cố, tai nạn nghiêm trọng và tử vong xảy ra, đó là trách nhiệm của các tổ chức tham gia vào hệ thống giao thông đường bộ và toàn thể xã hội trong việc tìm hiểu làm thế nào để giảm thiểu cũng như tối thiểu hóa những rủi ro.

Ngoài các chi phí nhân lực không thể chấp nhận, còn có những tác động về mặt tài chính đối với những người liên quan đến đường xá, xe cộ, người đi đường và những dịch vụ y tế khẩn cấp.

Một RTSMS, dựa trên ISO 39001 có thể cung cấp cho tổ chức của bạn một khuôn mẫu thực hành tốt mang tầm vóc quốc tế về việc quản lý trách nhiệm của bạn cũng như tương tác với hệ thống giao thông đường bộ.


Ai nên tham dự?

 • Những người được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về việc quản lý RTS bao gồm:
 • Những nhà hoạch định giao thông
 • Quản lý đội xe
 • Chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Những nhà quản lý nhân sự
 • Nhà quản lý an toàn đường bộ
 • Các cơ quan thi hành
 • Đánh giá viên và đánh giá trưởng về hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài, những người còn mới mẻ đối với RTSM và dẫn dắt đánh giá RTSMS.
 • Chuyên viên về hệ thống quản lý hiện tại còn mới mẻ đối với RTSM và cũng như những yêu cầu của RTSM.
 • Những người có hứng thú trong việc tìm hiểu thêm về RTSM
Từng bước hướng dẫn làm thế nào để thực hiện một RTSMS hiệu quả

Tôi sẽ học những gì?

Bạn sẽ học:

 • Làm thế nào để nhận ra những thuật ngữ chính của hệ thống quản lý và đặc biệt là ISO 39001
 • Làm thế nào để xác định một khuôn mẫu  truyền thống cho việc áp dụng 39001 theo vòng tròn Hoạch định, Thực hiện, Kiểm tra và Hành động
 • Làm thế nào để giải thích yêu cầu của ISO 39001 từ khía cạnh thực hiện trong bối cảnh của tổ chức.
 • Làm thế nào để thực hiện một đường cơ sở tại các vị trí hiện tại của tổ chức của bạn đối với tiêu chuẩn ISO 39001
 • Làm thế nào để thực hiện những thành tố chính của ISO 39001. Làm thế nào để nhận biết những lợi ích cụ thể đối với tổ chức của bạn liên quan đến một hệ thống quản lý hiệu quả RTS

Hoàn thành khóa học sẽ đóng góp 16 điểm CPD trong hồ sơ đào tạo của bạn.

Tổ chức của chúng tôi sẽ được hưởng lợi như thế nào?

 • Sẽ có sự nâng cao nhận thức trong doanh nghiệp của bạn về RTS 
 • Tổ chức của bạn sẽ phát triển chuyên môn cần thiết để thiết lập và duy trì một RTSMS
 • Thực hiện thành công RTSMS có thể giúp bạn cải thiện danh tiếng và có thể thúc đẩy khả năng đấu thầu của tổ chức trong đó RTS là nhân tố trong quá trình đấu thầu.

Bao gồm những gì?

Một khóa học tại trung tâm sẽ được cung cấp cùng với:

 

 • Một bản sao về tiêu chuẩn trong suốt quá trình của khóa học
 • Một thư mục của khóa học bao gồm tài liệu của khóa học, bút và notepad
 • Đồ ăn nhẹ và bữa trưa
 • Một chứng chỉ tham gia khi hoàn thành khóa đào tạo