Szkolenia dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Wykaż się zaangażowaniem w utrzymanie optymalnych standardów zdrowia i bezpieczeństwa, co spowoduje, że Twoja firma będzie wyróżniać się na rynku. Nasze szkolenia wyposażą Cię w odpowiednie umiejętności, które zapewnią o zgodności z nową normą.

Bez względu na rozmiar i charakter firmy, szkolenia z zakresu jakości bezpieczeństwa i higieny w pracy są kluczowe w drodze do osiągnięcia sukcesu. Pracuj z nami by uzyskać kwalifikację ISO 45001 i NEBOSH, a tym samym zaufanie i kompetencje do eliminacji ryzyka operacyjnego i zdrowotnego dla wszystkich interesantów.

Szerokość i skala naszych szkoleń oznacza, że jesteśmy w stanie zaproponować Ci korzystne oferty. Obejmuje to wprowadzenie do normy ISO 45001 i jej wdrożenie oraz szkolenia auditorskie i certyfikacje.

Na wszystkich szkoleniach używamy przyspieszonych technik uczenia, takich jak warsztaty, sesje interaktywne, które mają na celu pomoc w łatwiejszym i pełnym zrozumieniu omawianego tematu.


Szkolenia

Wymagania ISO 45001 - kurs eLearningowy >

Celem szkolenia jest zrozumienie skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji, poprzez stworzenie ram dla:

1. zapobiegania urazom związanym z pracą i złemu stanowi zdrowia pracowników

2. wdrożenia bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy dla pracowników i innych osób pod kontrolą organizacji

3. proaktywnej poprawy wyników w zakresie SZ BHP

 

Szkolenie na żądanie - jeszcze bardziej elastyczne

 

Jeśli zależy Ci na elastyczności to możesz zrealizować ten kurs całkowcie samodzielnie. Zawartość szkolenia jest dostępna online 24/7, więc możesz uczyć się kiedy i gdzie jest to dla Ciebie wygodne. Po ukończeniu kursu eLearningowego otrzymasz pełnowartościowy certyfikat BSI, poświadczający Twoje kompetencje.

 

Kurs trwa ok. 3-4 godziny. Szkolenie eLearningowe jest w języku angielskim.

300 zł + VAT

4-godzinny kurs eLearningowy

Warsztat ISO 45001:2018 - wdrożenie wymagań oraz migracja z OHSAS 18001 do ISO 45001 >

Nasze kompleksowe szkolenie obejmuje zarówno tematykę regulacji i wymagań normy ISO 45001: 2018, jak i aspektu efektywnej organizacji i prowadzenia prac w ramach projektu wdrożeniowego. Odpowiadając na najczęściej wskazywane przez uczestników naszych szkoleń wyzwania i trudności w procesie wdrożenia normy, szczególny nacisk postanowiliśmy położyć na kwestie angażowania i komunikacji w ramach projektu

3 dniowe szkolenie

Kultura bezpieczeństwa pracy & Program obserwacji zachowań. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna >

Dlaczego wiele firm dostrzega wymierne korzyści z budowania kultury bezpiecznej pracy oraz kreowania bezpiecznych postaw, nawyków wśród pracowników? 
Ponieważ zostało udowodnione, że głównymi przyczynami zdarzeń wypadkowych są niebezpieczne zachowania i/lub niebezpieczne warunki pracy.

kurs dedykowany