Wdrożenie systemów zarządzania BHP zgodnych z PN-N-18001/OHSAS 18001 i ocena ryzyka. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Stworzenie finansowo efektywnego systemu zarządzania uwzględniającego wymagania prawne może stanowić obecnie duże wyzwanie. Jest to szczególnie dobrze zauważalne w przypadku systemu zarządzania BHP. Kurs ten prezentuje zasady zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji zagrożeń, szacowania wielkości ryzyka zawodowego oraz planowania działań korygujących. Ten trzydniowy kurs pokazuje uczestnikom jak wdrożyć i utrzymać system zarządzania oparty na PN-N-18001 / OHSAS 18001.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 


Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Wymagania prawne
 • Wprowadzenie do systemów zarządzania BHP oraz koncepcja „kultury BHP”
 • Metody zbierania informacji i identyfikowania zagrożeń
 • Ocena ryzyka metodą zalecaną przez PN-N-18002 oraz metodą Risk Score
 • Inne metody szacowania wielkości ryzyka zawodowego
 • Działania podejmowane na podstawie oceny ryzyka
 • Przegląd PN-N-18001 / OHSAS 18001 i porównanie z normami ISO 9001 i 14001
 • Kluczowe elementy systemu zarządzania BHP:
  - Przegląd stanu początkowego
  - Polityka BHP
  - Planowanie, w tym ocena ryzyka i identyfikacja wymagań prawnych
    i innych
  - Wdrożenie i funkcjonowanie
  - Auditowanie oraz weryfikacja skuteczności podejmowanych działań
    korygujących
  - Przegląd zarządzania
  - Elementy integracji systemów zarządzania

Uczestnicy:

 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w Organizacji, a w szczególności pełnomocnicy i przedstawiciele najwyższego kierownictwa
 • Kierownicy działów BHP
 • Personel odpowiedzialny za planowanie auditów
 • Auditorzy systemów zarządzania

Korzyści:

 • przygotowanie do prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP, w tym: badania skuteczności systemu, poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, identyfikacji potencjalnych zagrożeń – źródeł wypadków i strat
 • możliwość wymiany doświadczeń, skutkująca przeniesieniem najlepszych praktyk do Twojej organizacji
 • inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań wpływających na wzrost „kultury pracy”: poprawa jakości i wydajności w przyjaznym środowisku zawodowym
 •  

  Pozostałe informacje:

  Czas trwania: 3 dni

  Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
  szkolenia@bsigroup.com
  tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88