Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001

Przyjęcie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) umożliwia organizacji poprawę wyników BHP w zakresie poprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, a także umożliwia zarządzanie ryzykiem związanym z BHP. Audit wewnętrzny jest kluczowym elementem skutecznego systemu zarządzania BHP. Uczestnicząc w tym szkoleniu, odniosą Państwo korzyści wynikające ze zdobycia wiedzy i umiejętności w celu poprawy skuteczności Systemu Zarządzania BHP w organizacji.

W ramach szkolenia rozwiną Państwo umiejętności niezbędne do oceny i sporządzania sprawozdań dotyczących zgodności i wdrażania procesów opartych na ISO 45001. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób rozpocząć audit, przygotować i przeprowadzić działania auditowe, opracować i rozpowszechnić sprawozdania z auditów oraz zakończyć działania poauditowe.

Celem szkolenia jest poznanie wytycznych i praktyczne ćwiczenia w zakresie planowania, przeprowadzania auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP, sporządzania sprawozdań z auditu oraz podejmowania innych działań koniecznych w związku z auditem wewnętrznym, przy jednoczesnym monitorowaniu skuteczności i zgodności systemu zarządzania BHP.

Warunki wstępne: Powinni Państwo dysponować wiedzą na temat ISO 45001 oraz kluczowych zasad dotyczących systemu zarządzania BHP. Jeżeli nie posiadają Państwo takiej wiedzy, zdecydowanie zalecamy udział w szkoleniu w zakresie Wymagań normy ISO 45001.

ULOTKA SZKOLENIA

szkolenia online ISO 45001

Kto jest adresatem szkolenia:

Wszystkie osoby zaangażowane w przeprowadzanie auditów, monitorowanie lub nadzorowanie systemu zarządzania ISO 45001.

Nasze podejście do uczenia się, oparte na aktywizacji uczestników, zwiększa efektywność kursu poprzez poprawę zdolności do zdobywania i utrwalania wiedzy oraz wykorzystywania umiejętności.

Czego się nauczę?

Szkolenie pomoże Państwu:

 • Przygotować i przeprowadzić działania auditowe w odniesieniu do wymagań normy ISO 45001 oraz przeprowadzić działania poauditowe w tym zakresie,
 • określić i stosować korzyści i wymagania wynikające z auditu ISO 45001
 • zdobyć umiejętności służące ocenie zdolności organizacji do zarządzania swoim systemem zarządzania BHP
 • sporządzić merytoryczne sprawozdania z auditu oraz zasugerować działania poauditowe

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie:

 • wytycznych dotyczących przeprowadzania auditu systemu zarządzania zgodnie z ISO 19011:2018
 • stosowania tych wytycznych do auditów w zakresie ISO 45001

Jak skorzystam?

Zdobędą Państwo umiejętności w zakresie:

 • uruchamiania procedury auditu
 • przygotowania działań auditowych
 • prowadzenia działań auditowych
 • sporządzania i rozpowszechniania sprawozdań z auditów
 • finalizacji auditu
 • działań poauditowych

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Szkolenie online >

1450 zł + VAT  •  16 godzin szkolenia online

Zarejestruj się na szkolenie online >

Czym jest Connected Learning Live (CLL)?

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.