Wdrożenie ISO 45001

Współczesne organizacje w równej mierze powinny dbać o swoje know how jak
i o pracowników. To ludzie realizują cele, a miejsca pracy, warunki w jakich wykonują swoje zadania nie tylko gwarantują stworzeniu stabilnej i kompetentnej załogi, ale też dostarczanie wysokiej jakości wyrobów i usług, zgodnych z wymaganiami klienta. Dodatkowo certyfikowany system zarządzania BHP staje się w obecnych czasach jednym z elementów przyciągających najlepszych do danej organizacji, a to już dobry wstęp do jej doskonalenia i przewagi konkurencyjnej.

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo, w jaki sposób wdrożyć wymagania normy ISO 45001 w nowy system zarządzania BHP oraz jak opracować plan działania w zakresie migracji z OHSAS 18001 do ISO 45001. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia wymagań normy ISO 45001, która stanowi ramę do zaprojektowania, wdrożenia i utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZ BHP).

ULOTKA SZKOLENIA

szkolenia ISO 45001

Kto jest adresatem szkolenia?

Szkolnie adresowane jest do:

 • Osób zaangażowanych w projektowanie systemu zarządzania BHP wg ISO 45001, w jego wdrożenie i zaimplementowanie w organizacji.
 • Osób zaangażowanych w planowanie, wdrażanie i nadzór nad migracją systemu zarządzania BHP opartego na OHSAS 18001 do systemu zarządzania BHP wg ISO 45001.
 • Osób zaangażowanych w planowanie i przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001.
Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonego trenera, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych, w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Czego się nauczę?

Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić zdobycie wiedzy
i umiejętności w zakresie wdrażania wymagań normy ISO 45001 w sytuacji, gdy organizacja wdraża system po raz pierwszy oraz gdy planuje przejście z systemu zarządzania OHSAS 180001 na SZ BHP ISO 45001.

Szkolenie pomoże Państwu:

 • Określić kluczowe wymagania normy ISO 45001 i korzyści wynikające z jej wdrożenia.
 • Zarządzać ryzykiem i szansami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz SZ BHP i tym samym zapewnić ciągłe doskonalenie systemu.
 • Podjąć kroki w celu nadania kluczowego znaczenia bezpieczeństwu i higienie pracy w Państwa organizacji.
 • Przyciągnąć i zatrzymać pracowników i klientów dzięki lepszemu zaspokajaniu ich obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie BHP.

Jak skorzystam?

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie:

 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy opartego na normie ISO 45001.
 • Przedstawienia w organizacji powodów, dla których system zarządzania BHP ma tak ogromne znaczenie oraz korzyści, jakie z tego wynikają.
 • Zrozumienia kontekstu organizacji w ujęciu wymagań normy ISO 45001 i jej oczekiwanych rezultatów.
 • Zastosowanych terminów i definicji niezbędnych dla właściwego wdrożenia i utrzymywania oraz doskonalenia SZ BHP w organizacji.
 • Zastosowania kluczowych koncepcji i struktury ISO 45001 w SZ BHP danej organizacji.
 • Zrozumienia i interpretacji głównych wymagań ISO 45001.

Szkolenie obejmuje

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

  Po kliknięcu na "Zarejestruj się" nastąpi przekierowanie do systemu rezerwacji. Szczególy organizacyjne szkolenia otrzymasz na Twój adres e-mail.

Szkolenie online

1450 zł + VAT • 16 godzin szkolenia online

Zarejestruj się na szkolenie online >

Czym jest Connected Learning Live (CLL)?

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.