Kultura bezpieczeństwa pracy & Program obserwacji zachowań. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Dlaczego wiele firm dostrzega wymierne korzyści z budowania kultury bezpiecznej pracy oraz kreowania bezpiecznych postaw, nawyków wśród pracowników? 
Ponieważ zostało udowodnione, że głównymi przyczynami zdarzeń wypadkowych są niebezpieczne zachowania i/lub niebezpieczne warunki pracy.
Wiadomo również, że właśnie niebezpieczne zachowania pracowników lub/i dozoru stanowią ponad 95% wszystkich przyczyn wypadków. Skoro tak jest, to nasze działania powinny być skierowane właśnie w obszar identyfikacji nieprawidłowych postaw i zachowań pracowników. Standardowe podejście skupia się praktycznie tylko na identyfikacji niebezpiecznych warunków pracy pomijając prawie zupełnie obserwację zachowań, a następnie ich zmianę. Dlatego, właśnie dzięki metodzie BBS -obserwowania zachowań i prowadzenia dialogu- możliwe jest zmniejszenie ilości wypadków poprzez wpływanie na postawy pracowników, a także wzrost świadomości i zaangażowania wszystkich w sprawy bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 


Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, pełnomocników systemu zarządzania BHP, specjalistów BHP, osób zaangażowanych w promocję bhp, pracowników pełniących rolę liderów, brygadzistów.

Zakres merytoryczny:

 • Co to jest kultura bezpieczeństwa pracy i jak ją tworzyć
 • Rola komunikacji grupowej i indywidualnej w obszarze BHP
 • BBS – podstawowe informacje (zakres, dobre praktyki, zalety, korzyści)
 • Zmiana myślenia, budowanie świadomości
 • Bezpieczeństwo i biznes
 • Rola pracowników i kadry kierowniczej w budowaniu kultury bezpieczeństwa pracy
 • Zachowania pracowników a zdarzenia wypadkowe
 • Obserwacje zachowań - sposób do poprawy zachowań pracowników i budowani kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Ćwiczenia - ocena niebezpiecznych warunków pracy
 • Obserwacje zachowań – zasady prowadzenia BBS, metodologia
 • Ćwiczenia praktyczne

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia poznają różne sposoby budowania kultury bezpieczeństwa w oparciu o sprawdzone rozwiązania. Ponadto poznają zasady prowadzenia obserwacji zachowań wg metody BBS (ang. Behaviour Based Safety). Podczas szkolenia zostają omówione przyczyny niebezpiecznych zachowań oraz zagadnienia związane ze związkiem zachowania pracownika a wynikami firmy. Zdobywają praktyczne umiejętności obserwowania, ale przede wszystkim prowadzenia rozmów z pracownikami (case study). Podczas szkolenia istnieje możliwość przygotowania się firmy do wdrożenia procesu obserwacji zachowań. 

Pozostałe informacje:

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88