ISO 45001 Warsztaty wdrożeniowe

ISO 45001 Warsztaty wdrożeniowe

Przygotowanie, angażowanie zespołu, komunikacja

Przygotowanie, angażowanie zespołu, komunikacja

Red Overlay
Red Overlay

Jak efektywnie przeprowadzić wdrożenie ISO 45001?

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy jest we współczesnych organizacjach jednym z najważniejszych czynników prowadzących do rozwoju biznesu, wzrostu zaufania oraz osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dziś organizacje, w równej mierze powinny dbać o swoje know how, jak i o pracowników. To ludzie realizują cele, a miejsca pracy, warunki, w jakich wykonują swoje zadania nie tylko gwarantują stworzeniu stabilnej i kompetentnej załogi, ale też dostarczanie wysokiej jakości wyrobów i usług, zgodnych z wymaganiami klienta. Dodatkowo certyfikowany system zarządzania BHP staje się w obecnych czasach jednym z elementów przyciągających najlepszych do danej organizacji, a to już dobry wstęp do jej doskonalenia i przewagi konkurencyjnej.

Wdrożenie każdego systemu zarządzania powinno mieć dla organizacji znaczenie strategiczne. Niezależenie od tego czy bodźcem do tego są wymagania wynikające z oczekiwań głównych kontrahentów czy też działania naszej konkurencji lub regulacje prawne dla danej branży.
Każdy projekt wdrożeniowy powinien z założenia wprowadzać wartościowe dla organizacji zmiany angażując wszystkich jej członków tak w jego realizację jak i dalszy rozwój. Mając świadomość iż nie zawsze niestety tak jest a sam proces wdrożeniowy dostarcza wielu wyzwań i problemów, przedstawiamy Państwu ofertę kompleksowego szkolenia obejmującego zarówno tematykę regulacji i wymagań normy ISO 45001: 2018 jak i aspektu efektywnej organizacji i prowadzenia prac w ramach projektu wdrożeniowego. Odpowiadając na najczęściej wskazywane przez uczestników naszych szkoleń wyzwania i trudności w procesie wdrożenia normy, szczególny nacisk postanowiliśmy położyć na kwestie angażowania i komunikacji w ramach projektu.

Do kogo adresowany jest kurs:

  • Kadry managerskiej  i liderów zespołów w organizacji
  • Właścicieli głównych procesów w organizacji
  • Osób zaangażowanych w projektowanie systemu zarządzania BHP wg ISO 45001w jego wdrożenie i zaimplementowanie w organizacji
  • Osób zaangażowanych w planowanie, wdrażanie i nadzór nad migracją systemu zarządzania BHP opartego na OHSAS 18001 do systemu zarządzania BHP wg ISO 45001
  • Osób zaangażowanych w planowanie i przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001


PL-Warsztaty-ISO-Akademii-BSI
 

Norma ISO 45001:2018 -Wdrożenie wymagań oraz migracja z OHSAS 18001 do ISO 45001

 Szkolenie z warsztatem z efektywnego angażowania i budowania zespołów wdrożeniowych 

1-3 października 2018, Warszawa 

 

DZIEŃ 1

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00

Powitanie, przedstawienie celów szkolenia oraz struktury kursu
Proces implementacji i integracji nowych wymagań do SZ BHP
Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?
Podstawowe różnice między OHSAS 18001 i ISO 45001
Annex SL i Architektura Wysokiego Poziomu (AWP) - przypomnienie
Różnice w wymaganiach dotyczących procesu i udokumentowanej informacji
Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
Analiza luk (Gap analysis) – udokumentowana informacja i procesy
Przywództwo i współudział pracowników
Planowanie:
Procesy odnoszące się do ryzyk i szans
Identyfikacja zagrożeń
Identyfikacja i ocena ryzyk BHP oraz innych ryzyk
Ustalenie wymagań prawnych i innych
Planowanie działań
Polityka BHP i Cele BHP

OBIAD 13.00-14.00

Trener Małgorzata Biarda

 

DZIEŃ 2

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00

Przypomnienie najważniejszych tez z dnia 1

Projekt Polityki BHP i Celów BHP
Gap analysis – Annex SL załącznik 2
Kultura organizacyjna
Przywództwo i zaangażowanie
Gap analysis - Rozdziały 4-6 (specyficzne różnice)
Gap analysis - Rozdziały 7-10 (Specyficzne różnice)
Przemyślenia nt procesu wdrażania
Cele ciągłego doskonalenia i procesy
ISO 45001 migracja certyfikacji na osi czasu
Przegląd szkolenia i pytania końcowe

OBIAD 13.00-14.00

 

DZIEŃ 3

Trener Marek Adamski

godz. 9.00-17.00

Powitanie, przedstawienie celów szkolenia oraz struktury kursu


I. Organizacja jako zjawisko społeczne i biznesowe
a) DNA Organizacji/ kultura organizacji
b) Rozwój i doskonalenie organizacji
c) Wiedza i kompetencje w organizacji


II. Człowiek jako członek organizacji
a) Jak jest  - jak być powinno?
b) Świadomość roli własnej w ujęciu organizacyjnym i funkcjonalnym.
c) Współpraca - co to właściwie jest i od czego zależy?
d) Zespół czy grupa?
e) Przywódca  - Kierownik - Promotor (projekty wdrożeniowe vs audit)
f) Rola Audytora jako promotora standardów i zmian (zadnia i kompetencje)


III. Komunikacja w modelu: Projekt – realizacja - proces  - zmiana
a) Jak jest  - jak być powinno?
b) Efektywna organizacja projektów – przeczytajmy wspólnie instrukcję obsługi...
c) Macierz interesariuszy i beneficjentów - co z tego wynika?
d) Komunikacja:
• komunikacja jako postawa
• wybrane techniki czyli o sztuce argumentowania i prezentowania swoich racji
• kiedy mówić, kiedy rozmawiać, kiedy kierować a kiedy zarządzać?
• efektywne spotkania; moderowana dyskusja czy otwarty spór a może burza mózgów ?
• okoliczności utrudniające sprawną komunikację w organizacji


IV. Sesja facylitacyjna (warsztat praktyczny uczestników)
a) Wprowadzenie; jak jest – jak być powinno ?
b) Szanse  - zagrożenia w komunikacji procesowej
c) Mapa działania
d) Dobre praktyki PM
V. Podsumowanie sesji facylitacyjnej + refleksja managerska – jako element efektywnej komunikacji w ramach projektu
Pytania końcowe

OBIAD 13.00-14.00

 

 1890 PLN/os.

REJESTRACJA ONLINE

Aby zapytać o szczegóły lub zarejestrować się na warsztaty możesz także wysłać e-mail na adres szkolenia@bsigroup.com