OHSAS 18001 / ISO 45001
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Standard ten określa minimalne wymagania efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracuj z nami nad wprowadzeniem normy OHSAS 18001 / ISO 45001 do Twojej organizacji, gdyż dzięki niej można osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji dla pracowników, działalności oraz dla klientów.Czy jesteście Państwo gotowi na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy?

Oferujemy kursy szkoleniowe, materiały pomocnicze i inne usługi dla każdej organizacji, bez względu na to, czy jeszcze niewiele wie na temat OHSAS 18001/ISO 45001, czy też chce pogłębić swoją wiedzę na temat tej normy. Oferowane przez nas pakiety można dostosować do potrzeb firmy, przyspieszając rozpoczęcie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, tnąc koszty niepotrzebnych usług. Państwa pakiet może być przygotowany tak, by wyekiminować zbędne złożoności i koszty, tak aby pomóc Państwu dotrzeć szczęśliwie do celu podróży – Certyfikacji –  niezależnie od punktu startowego.


Jakie korzyści płyną z OHSAS 18001 / ISO 45001?

  • Tworzenie kultury bezpiecznej pracy
  • Identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie środków kontroli, aby im zapobiegać
  • Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i zachorowań przekładające sie na wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów oraz zmniejszenia absencji chorobowej
  • Angażowanie pracowników i motywowanie ich dzięki lepszym, bezpieczniejszym warunkom pracy
  • Wykazania zgodności z wymaganiami klientów i dostawców

Jeżeli problemem jest bezpieczeństwo dotyczące pojazdów wykorzystywanych w szeroko pojętym procesie pracy, OHSAS 18001 / ISO 45001 można łatwo połączyć z normą ISO 39001 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, zajmując się w ten sposób różnorodnymi zagrożeniami, z jakimi mają do czynienia pracownicy podczas różnych realizowanych w ramach pracy czynności. Popularne szkolenia dla OHSAS 18001

Wykorzystujemy techniki przyspieszonego uczenia się, które pozwolą Państwu w pełni zrozumieć problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności w oparciu o standardowe nauczanie w sali, praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum.