Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001

OHSAS 18001 określa minimalne wymagania efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracuj z nami nad wprowadzeniem normy OHSAS 18001 do swojego biznesu, gdyż dzięki niej można osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji dla swych pracowników, działalności oraz dla klientów.


Czy jesteście Państwo gotowi na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy?

Oferujemy kursy szkoleniowe, materiały pomocnicze i inne usługi dla każdej organizacji, bez względu na to, czy jeszcze niewiele wie na temat OHSAS 18001, czy też chce pogłębić swoją wiedzę na temat tej normy. Oferowane przez nas pakiety można dostosować do swojej firmy, przyspieszając rozpoczęcie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, tnąc koszty niepotrzebnych usług. Państwa pakiet OHSAS 18001 może być przygotowany tak, by usunąć zbędne złożoności i koszty aby pomóc Państwu dotrzeć szczęśliwie do celu podróży – Certyfikacji –  niezależnie od punktu startowego.


Jakie korzyści płyną z OHSAS 18001?

  • Tworzenie kultury bezpiecznej pracy,
  • Identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie środków kontroli, aby im zapobiegać
  • Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i zachorowań przekładające sie na wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów oraz zmniejszenia absencji chorobowej,
  • Angażowanie pracowników i motywowanie ich dzięki lepszym, bezpieczniejszym warunkom pracy,
  • Wykazania zgodności z klientami i dostawcami.

A jeżeli problemem jest bezpieczeństwo dotyczące pojazdów wykorzystywanych w szeroko pojętym procesie pracy, OHSAS 18001 można łatwo połączyć z normą ISO 39001 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, zajmując się w ten sposób różnorodnymi zagrożeniami identyfikowanymi zagrożeniami, z jakimi mają do czynienia pracownicy podczas różnych realizowanych w ramach pracy czynności. Popularne szkolenia dla OHSAS 18001

Wykorzystujemy techniki przyspieszonego uczenia się, które pozwolą Państwu w pełni zrozumieć problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności w oparciu o standardowe nauczanie w sali, praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum.