Wymagania nowej normy ISO 45001

Czy znają już Państwo normę OHSAS 18001:2007 i pragną Państwo zapoznać się z ISO 45001? Ten kurs wprowadzi w szczegóły dotyczące nowej architektury wysokiego poziomu ISO w odniesieniu do norm systemów zarządzania oraz pozwoli odkryć różnice między OHSAS 18001:2007 a ISO 45001. Biorąc udział w kursie, będą Państwo mogli określić luki w swoim obecnym Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) oraz zacząć planować przejście na nową normę.

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest zrozumienie skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji dzięki określeniu ram ukierunkowanych na:

a) zapobieganie odnoszeniu obrażeń związanych z pracą oraz występowaniu złego stanu zdrowia u pracowników

b) zapewnianie pracownikom i innym osobom podlegającym temu systemowi bezpiecznych i przyjaznych miejsc pracy

c) proaktywne zwiększanie skuteczności bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczestnicząc w szkoleniu, nauczą się Państwo, w jaki sposób sprawić, aby ciągłe doskonalenie stało się kluczową kwestią dla organizacji za pośrednictwem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami ISO 45001. Nowa norma jest szansą dla organizacji na dostosowanie jej kierunku strategicznego i zwiększenie nacisku na poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach szkolenia określa się strukturę i wymogi skutecznego systemu zarządzania oraz ich znaczenie. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie gruntownej wiedzy na temat historii i procesu opracowania normy ISO 45001, kluczowych terminów, definicji oraz architektury wysokiego poziomu ujednoliconej przez ISO. Nauczą się Państwo interpretować i stosować kluczowe koncepcje i zasady normy w odniesieniu do istniejących procesów w firmie.

Wymagania: Nie obowiązują żadne warunki wstępne.

ULOTKA SZKOLENIA

Szkolenia ISO 45001

Kto jest adresatem szkolenia:

Wszystkie osoby zaangażowane w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie, nadzorowanie lub przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001.

Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonego trenera, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu kursu uzyskają Państwo certyfikat Akademii BSI uznawany na całym świecie.

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie:

 • systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy opartego na normie ISO 45001
 • powodów, dla których system zarządzania BHP ma tak ogromne znaczenie dla organizacji oraz korzyści, jakie z tego wynikają
 • kontekstu organizacji w ujęciu wymagań normy ISO 45001 i jej oczekiwanych rezultatów
 • stosowanych terminów i definicji
 • kluczowych koncepcji i struktury ISO 45001
 • głównych wymogów standardu

Jak skorzystam?

Kurs ten pomoże Państwu:

 • Określić kluczowe wymagania normy ISO 45001 i korzyści wynikające z jej wdrożenia
 • Zarządzać ryzykiem i możliwościami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i tym samym zapewnić ciągłe doskonalenie Systemu
 • podjąć kroki w celu nadania kluczowego znaczenia bezpieczeństwu i higienie pracy w Państwa organizacji
 • przyciągnąć i zatrzymać pracowników i klientów dzięki lepszemu zaspokajaniu ich obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie BHP

Po ukończeniu kursu uzyskają Państwo certyfikat Akademii BSI uznawany na całym świecie.

 

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

  Po kliknięcu na "Zarejestruj się" nastąpi przekierowanie do systemu rezerwacji. Szczególy organizacyjne szkolenia otrzymasz na Twój adres e-mail.

Szkolenia online

780 zł + VAT • 8 godzin szkolenia online

Zarejestruj się na szkolenie online >

Czym jest Connected Learning Live

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.