Szkolenia dla ISO 9001
Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Jakością ISO 9001 Dzięki naszym ekspertom szkolenie ISO 9001 pomaga lepiej zrozumieć czym jest system zarządzania jakością, jak go wdrażać i kontrolować.


Szkolenia

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

1290 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

    Przedstawiciel najwyższego kierownictwa to ogromnie ważna funkcja w systemie. Świadomość swojej roli i zadań do wypełnienia jest tajemnicą sukcesu każdego Pełnomocnika. Jak sobie radzić z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu? Codzienne wyzwania Pełnomocnika to temat, który nasze szkolenie pozwoli poznać i zrozumieć.

Szczegóły szkolenia Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Zarządzanie procesami wg ISO 9001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

2 dniowy kurs dedykowany

    Zarządzanie procesami wg ISO 9001 - identyfikowanie, mapowanie, dokumentowanie, zarządzanie oraz doskonalenie procesów.

    Kurs ten przedstawia najlepsze zasady identyfikowania procesów i ich powiązań. Skupia się na dostarczeniu wiedzy, jak w prosty i niebiurokratyczny sposób udokumentować wymagania normy ISO 9001. Podczas kursu prezentujemy w oparciu o ćwiczenia i pracę w grupach jak funkcjonuje udokumentowany system zarządzania jakością spełniający wymagania ISO 9001.

Szczegóły szkolenia Zarządzanie procesami wg ISO 9001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Warsztaty doskonalące auditorów ISO 9001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

2 dniowy kurs dedykowany

    Ten dwudniowy kurs daje wiedzę niezbędną dla podniesienia efektywności auditów w organizacji. Uczestnicy poznają najnowsze techniki i praktyki auditowania w oparciu o wiedzę i doświadczenia naszych auditorów, z uwzględnieniem wymagań normy ISO 19011. Uczestnikom szkolenia zostaną zaprezentowane sposoby zarządzania planami auditów uwzględniając ważność procesów, status i wyniki poprzednich auditów oraz analizę danych. Zajęcia udoskonalą techniki prowadzenia auditów, oceniania i raportowania ich wyników oraz oceniania skuteczności działań korygujących w podejściu procesowym z uwzględnieniem rozwoju biznesu.

Szczegóły szkolenia Warsztaty doskonalące auditorów ISO 9001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna