Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Szkolenie “Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością” skierowane jest do osób zajmujących się jakością, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 9001 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością w swojej firmie. Ten intensywny, 2-dniowy kurs uczy interpretacji zasad oraz daje przykłady skutecznych rozwiązań w systemie zarządzania jakością zgodnym z serią norm ISO 9000 oraz ISO 19011:2018. Doświadczony trener prowadzi uczestników przez proces auditu wewnętrznego - począwszy od planowania auditu do pisania raportów z auditu oraz oceny skuteczności działań korygujących. Uczestnicy zdobywają niezbędne umiejętności związane z różnymi aspektami auditowania poprzez powiązanie zajęć teoretycznych, ćwiczeń praktycznych oraz warsztatów grupowych.

Zobacz ulotkę kursu

szkolenia onilne ISO 9001

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Specjaliści posiadający wiedzę z zakresu systemu zarządzania jakością ISO 9001
 • Osoby interesujące się prowadzeniem auditów wewnętrznych i auditów u poddostawców
 • Osoby zarządzające programem audytów w organizacji
 • Osoby zajmujące się utrzymaniem systemu zarządzania środowiskowego i jego nadzorowaniem
 • Pełnomocnicy SZJ ISO 9001
 • Auditorzy wewnętrzni
 • Menadżerowie
 • Konsultanci
Szukasz alternatywy dla tradycyjnych szkoleń? Wypróbuj Szkolenia online Akademii BSI - Connected Learning Live

Czego się nauczę?

Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy nabędą umiejętność:

 • Zastosowania zasad auditu oraz wypełniania obowiązków auditora
 • Planowania przebiegu auditu
 • Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
 • Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania oraz budowy pytań
 • Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
 • Zwięzłego dokumentowania niezgodności ujawnionych podczas auditu
 • Prawidłowego pisania raportów z auditu
 • Oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących

Jak skorzystam?

Korzyści wynikające z kursu obejmują wiedzę związana z interpretacją wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz umiejętności stosowania technik audytowych, zarządzania audytem, komunikowania z otoczeniem audytu, reagowania na różne sytuacje audytowe. Szczególnie użyteczne są praktyczne ćwiczenia i symulacje.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek

Szkolenie online

1290 zł + VAT • 16 godzin szkolenia online

Zarejestruj się na szkolenie online >

Czym jest Connected Learning Live (CLL)?

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.