Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Ten dwudniowy kurs umożliwia Pełnomocnikom ds. Jakości oraz Kadrze zarządzającej poznać praktyczne spojrzenie na aktualne wymagania normy ISO 9001:2015. Ze względu na istotne zmiany związane m.in. z: określeniem kontekstu organizacji, wprowadzeniem koncepcji myślenia w oparciu o  ryzyko, wdrożeniem zarządzania zmianami i wiele  innych  - zapraszamy na warsztaty szkoleniowe, na których przekażemy cenne wskazówki dotyczące wprowadzenia niezbędnych aktualizacji w Państwa Systemie Zarządzania Jakością. Uczestnicy szkolenia poznają nowe możliwości, jakie otwiera nowe wydanie normy przed osobami zarządzającymi organizacją. 


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Pełnomocnicy ds. Jakości;
 • Pełnomocnicy Zintegrowanych Systemów Zarządzania;
 • Kadra kierownicza
 • Wszystkie osoby zaangażowane w SZJ
Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami.

Czego się nauczę?

Szkolenie pozwoli mi poznać i zrozumieć: 
 • Podejście procesowe
 • Koncepcja myślenia w oparciu o ryzyko
 • 7 zasad zarządzania
 • Przywództwo i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
 • Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 :2015
 • Zachowanie integralności systemu w czasie wdrażanie zmian
 • Proces przejścia na certyfikację SZJ wg ISO 9001:2015

Pozostałe informacje :

Czas trwania szkolenia: 16h

 • Kurs obejmuje 2 dni szkoleniowe. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 17:00 .
 • Szkolenie dla grupy max. 10 osobowej.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
 • Kurs składa się z praktycznych ćwiczeń uzupełnianych niezbędną dawką teorii. Praktycy z wieloletnim doświadczeniem będą zapoznawać uczestników z najlepszymi praktykami we wdrażaniu zmian w systemie.

 

Jak skorzystam?

Korzyści dla Twojego Biznesu

 • lepsze zrozumienie zaktualizowanych wymagań;
 • uzyskanie praktycznych wskazówek pomocnych we wdrażaniu zmian wynikających z aktualizacji normy ISO 9001;
 • wymiana doświadczeń;
 • uzyskanie wsparcia w doskonaleniu systemu i zwiększania jego adekwatności i efektywności;
 • uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z zarządzaniem systemem.
 • i wiele innych

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa