Wymagania normy ISO 9001:2015

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom dogłębnego zrozumienia wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015, łącznie z podstawowymi zasadami, pojęciami i terminami. Kurs pozwala także uświadomić sobie, w jaki sposób wykorzystanie normy ISO 9001:2015 może przełożyć się na lepsze wywiązywanie się organizacji z nałożonych na nią obowiązków i podjętych przez nią zobowiązań.

Zobacz ulotkę kursu


Kto jest adresatem szkolenia:

Jednodniowy kurs przeznaczony jest dla osób związanych z:

 • planowaniem
 • wdrażaniem
 • utrzymywaniem
 • nadzorem
 • audytowaniem

Systemów Zarządzania Jakością, zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Czego się nauczę?

 • poznam praktyczne zastosowanie wymagań normy w budowaniu skutecznego Systemu Zarządzania Jakością
 •  poznam historię oraz proces rozwoju nowej normy ISO 9001:2015
 • zrozumiem kluczowe pojęcia, definicje i Architekturę Wysokiego Poziom
 • interpretować i stosować wymagania normy w aktualnych procesach zachodzących w mojej organizacji

Jak skorzystam?

Korzyści wynikające z kursu obejmują wiedzę odnosząca się do interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015, zarządzania ryzykami i szansami oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Kurs pozwala także zrozumieć miejsce i rolę najwyższego kierownictwa i kadry kierowniczej w zapewnieniu skutecznego zarządzania jakością, w tym w wykazywaniu zaangażowania w spełnianie oczekiwań i wymagań klientów oraz wymagań prawnych. 

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch