Wymagania normy ISO 9001:2015

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom dogłębnego zrozumienia wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015, łącznie z podstawowymi zasadami, pojęciami i terminami.

Kurs pozwala także uświadomić sobie, w jaki sposób wykorzystanie normy ISO 9001:2015 może przełożyć się na lepsze wywiązywanie się organizacji z nałożonych na nią obowiązków i podjętych przez nią zobowiązań.

Zobacz ulotkę kursu

Jak skorzystam?

Korzyści wynikające z kursu obejmują wiedzę odnosząca się do interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015, zarządzania ryzykami i szansami oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Kurs pozwala także zrozumieć miejsce i rolę najwyższego kierownictwa i kadry kierowniczej w zapewnieniu skutecznego zarządzania jakością, w tym w wykazywaniu zaangażowania w spełnianie oczekiwań i wymagań klientów oraz wymagań prawnych. 

Szukasz alternatywy dla tradycyjnych szkoleń? Wypróbuj Szkolenia online Akademii BSI - Connected Learning Live