Warsztaty doskonalące Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 (Masterclass)

Masterclass to pięciodniowe zaawansowane szkolenie, które umożliwia głębsze zrozumienie systemów zarządzania.

Rozwijając tę ​​wiedzę, będziesz lepiej przygotowany do wdrażania bardziej wymagających aspektów technicznych standardu lub dyscypliny systemu zarządzania. Będziesz także mieć kompetencje do ulepszania istniejącego systemu zarządzania poprzez ocenę skuteczności jego wdrożenia.

Kurs mistrzowski bada kluczowe wymagania, koncepcje i zasady dotyczące klauzul - a także powiązane standardy i wytyczne.

Ten kurs mistrzowski zapewni Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrażania, utrzymywania i ulepszania bardziej technicznych aspektów systemu zarządzania jakością.

Wykorzystując krótkie prezentacje, dyskusje, autorefleksję i zajęcia w klasie, Masterclass zagłębi się bardziej w obszary techniczne, wymagania i koncepcje, niż byłyby one objęte kursem szkoleniowym na Audytora Wiodącego ISO 9001: 2015.

Ekspert BSI będzie pod ręką, aby ułatwić dyskusje, czerpiąc ze spostrzeżeń i doświadczeń w klasie. Spowoduje to urzeczywistnienie koncepcji projektowania i utrzymywania SZJ w celu osiągnięcia trwałego sukcesu. Pozwoli ci to zmaksymalizować zastosowanie twojej nauki z kursu mistrzowskiego w twoim miejscu pracy.

Masterclass obejmie kontekst organizacji i integrację z procesami biznesowymi. Obejmuje świadomość i ekspozycję na tematy zorientowane na jakość, omówione w ISO 9004: 2018 (Zarządzanie jakością - Jakość organizacji - Wytyczne dotyczące osiągnięcia trwałego sukcesu) oraz inne dodatkowe normy i wytyczne, zgodnie z ISO 9001: 2015.

Podczas Masterclass poznasz narzędzia i techniki, które można łączyć i dostosowywać do systemu zarządzania jakością (QMS) opartego na ISO 9001: 2015. Stosowany jednocześnie system zarządzania jakością oparty na ISO 9001 i ISO 9004 będzie stale napędzał ulepszenia i pomagał w osiągnięciu trwałego sukcesu w zakresie wydajności.

Jakie są korzyści?

Masterclass pomoże Ci:

  • Zrozumieć bardziej wymagające wymagania systemów zarządzania jakością (QMS) opartych na ISO 9001
  • Zrozumieć znaczenie stosowania i interakcji ISO 9004 oraz innych powiązanych norm i wskazówek
  • Zrozumieć, zastosowanie ISO 9004, że to podejście zapewni mapę tras prowadzącą do osiągnięcia trwałego sukcesu działania SZJ w trakcie i po wdrożeniu
  • Stosować logicznie, krok po kroku podejście do zarządzania jakością w połączeniu z ISO 9004

Zintegrować wykorzystanie standardów systemów zarządzania

Szukasz alternatywy dla tradycyjnych szkoleń? Wypróbuj Szkolenia online Akademii BSI - Connected Learning Live