Warsztaty doskonalące Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 (Masterclass)

Masterclass to pięciodniowe zaawansowane szkolenie, które umożliwia głębsze zrozumienie systemów zarządzania.

Rozwijając tę ​​wiedzę, będziesz lepiej przygotowany do wdrażania bardziej wymagających aspektów technicznych standardu lub dyscypliny systemu zarządzania. Będziesz także mieć kompetencje do ulepszania istniejącego systemu zarządzania poprzez ocenę skuteczności jego wdrożenia.

Kurs mistrzowski bada kluczowe wymagania, koncepcje i zasady dotyczące klauzul - a także powiązane standardy i wytyczne.

Ten kurs mistrzowski zapewni Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrażania, utrzymywania i ulepszania bardziej technicznych aspektów systemu zarządzania jakością.

Wykorzystując krótkie prezentacje, dyskusje, autorefleksję i zajęcia w klasie, Masterclass zagłębi się bardziej w obszary techniczne, wymagania i koncepcje, niż byłyby one objęte kursem szkoleniowym na Audytora Wiodącego ISO 9001: 2015.

Ekspert BSI będzie pod ręką, aby ułatwić dyskusje, czerpiąc ze spostrzeżeń i doświadczeń w klasie. Spowoduje to urzeczywistnienie koncepcji projektowania i utrzymywania SZJ w celu osiągnięcia trwałego sukcesu. Pozwoli ci to zmaksymalizować zastosowanie twojej nauki z kursu mistrzowskiego w twoim miejscu pracy.

Masterclass obejmie kontekst organizacji i integrację z procesami biznesowymi. Obejmuje świadomość i ekspozycję na tematy zorientowane na jakość, omówione w ISO 9004: 2018 (Zarządzanie jakością - Jakość organizacji - Wytyczne dotyczące osiągnięcia trwałego sukcesu) oraz inne dodatkowe normy i wytyczne, zgodnie z ISO 9001: 2015.

Podczas Masterclass poznasz narzędzia i techniki, które można łączyć i dostosowywać do systemu zarządzania jakością (QMS) opartego na ISO 9001: 2015. Stosowany jednocześnie system zarządzania jakością oparty na ISO 9001 i ISO 9004 będzie stale napędzał ulepszenia i pomagał w osiągnięciu trwałego sukcesu w zakresie wydajności.

Dla kogo jest ten kurs?

Masterclass jest przeznaczone dla każdego, kto zajmuje się szczegółowym zarządzaniem technicznym i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001: 2015. Nadaje się do wielu ról, w tym menedżerów, konsultantów, liderów zespołów i kierowników / właścicieli procesów.

Uwaga: jeśli jesteś bardziej zainteresowany procesem wdrażania, nasz kurs wdrażania będzie bardziej odpowiedni. Jeśli kierujesz zespołem wdrożeniowym i chcesz dowiedzieć się o wymaganiach, procesach i aspektach zarządzania projektami we wdrażaniu SZJ, nasz kurs Audytor Wiodący jest bardziej odpowiedni.

Czego się nauczę?

Zdobędziesz wiedzę potrzebną do:

 • Szczegółowego komunikowania trudniejszych wymagań SZJ, z wykorzystaniem odpowiednich norm pomocniczych
 • Wyjaśnienia różnic i możliwości zastosowania między ISO 9001 i ISO 9004
 • Zdefiniowania zasad zarządzania jakością i ich zastosowania w SZJ
 • Badaniu dopasowanych tematów związanych z procesem ISO 9004, w połączeniu ze świadomością innych powiązanych norm i wskazówek.
 • Zarządzaj i oceniaj, używając ISO 9004 i innych wskazówek, trudniejszych tematów myślenia opartego na ryzyku, orientacji na klienta, przywództwa, zaangażowania ludzi, zarządzania relacjami, outsourcingu, dowodów podejścia opartych na, doskonaleniu i zintegrowanym stosowaniu norm systemów zarządzania
 • Przekazać ISO / IEC 17021-3: 2017 (Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania - Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji w zakresie audytowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością) wymagania kompetencyjne i ogólne techniki doskonalenia procesu

Jakie są korzyści?

Masterclass pomoże Ci:

 • Zrozumieć bardziej wymagające wymagania systemów zarządzania jakością (QMS) opartych na ISO 9001
 • Zrozumieć znaczenie stosowania i interakcji ISO 9004 oraz innych powiązanych norm i wskazówek
 • Zrozumieć, zastosowanie ISO 9004, że to podejście zapewni mapę tras prowadzącą do osiągnięcia trwałego sukcesu działania SZJ w trakcie i po wdrożeniu
 • Stosować logicznie, krok po kroku podejście do zarządzania jakością w połączeniu z ISO 9004

Zintegrować wykorzystanie standardów systemów zarządzania

Jakie umiejętności zdobędę?

 •  Korzystania z dogłębnych wskazówek ISO 9004 i standardów pomocniczych, aby wspierać zarządzanie i doskonalenie SZJ.
 • Zastosowywać motywy działające w ISO 9001/4 i wykorzystywać je do ulepszenia SZJ