Wdrożenie wymagań normy ISO 9001:2015

Kurs koncentruje się na właściwym zrozumieniu wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością oraz na praktycznym rozumieniu różnic pomiędzy poprzednią (2008) a obecną wersją normy.

Kurs pozwala zrozumieć główne zmiany, wskazuje na te elementy w istniejącym systemie zarządzania jakością, które wymagają zmian w świetle znowelizowanych wymagań oraz daje możliwość przygotowania planu wdrożenia tych zmian. Daje także możliwość przećwiczenia narzędzi użytecznych w planowaniu i wprowadzaniu zmian.

Zobacz ulotkę kursu

Jak skorzystam?

Korzyści związane z kursem obejmują właściwe rozumienie wymagań normy ISO 9001:2015, umiejętność planowania i przeprowadzania działań odnoszących się do ryzyk i szans,  umiejętność zaprojektowania zakresu udokumentowanej informacji w systemie zarządzania jakością, umiejętność zaprojektowania i wdrożenia odpowiednich narzędzi komunikacji i budowania świadomości jakościowej oraz realizacji polityki jakości organizacji.

Szukasz alternatywy dla tradycyjnych szkoleń? Wypróbuj Szkolenia online Akademii BSI - Connected Learning Live