Wdrożenie normy ISO 9001:2015

Kurs koncentruje się na właściwym zrozumieniu wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością oraz na praktycznym rozumieniu różnic pomiędzy poprzednią (2008) a obecną wersją normy.

Kurs pozwala zrozumieć główne zmiany, wskazuje na te elementy w istniejącym systemie zarządzania jakością, które wymagają zmian w świetle znowelizowanych wymagań oraz daje możliwość przygotowania planu wdrożenia tych zmian. Daje także możliwość przećwiczenia narzędzi użytecznych w planowaniu i wprowadzaniu zmian.

Zobacz ulotkę kursu


Kto jest adresatem szkolenia:

Dwudniowy kurs przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w:

 • planowanie
 • wdrażanie
 • nadzorowanie

systemów zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Czego się nauczę?

Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętność:

• identyfikacji kluczowych korzyści z wdrożenia skutecznego Systemu Zarządzania Jakością

• przygotowania planu działania i określenia niezbędnych zasobów

• zastosowania dobrych praktyk z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi i technik

• wdrożenia systemu, który pozwala optymalnie reagować na wymagania Klientów i zmiany rynku

• dostarczania produktów i usług spełniających potrzeby Klientów oraz zwiększania zadowolenia Klientów.

Jak skorzystam?

Korzyści związane z kursem obejmują właściwe rozumienie wymagań normy ISO 9001:2015, umiejętność planowania i przeprowadzania działań odnoszących się do ryzyk i szans,  umiejętność zaprojektowania zakresu udokumentowanej informacji w systemie zarządzania jakością, umiejętność zaprojektowania i wdrożenia odpowiednich narzędzi komunikacji i budowania świadomości jakościowej oraz realizacji polityki jakości organizacji.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch
Zarejestruj się

  Kurs koncentruje się na właściwym zrozumieniu wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością oraz na praktycznym rozumieniu różnic pomiędzy poprzednią (2008) a obecną wersją normy.

  Kurs pozwala zrozumieć główne zmiany, wskazuje na te elementy w istniejącym systemie zarządzania jakością, które wymagają zmian w świetle znowelizowanych wymagań oraz daje możliwość przygotowania planu wdrożenia tych zmian. Daje także możliwość przećwiczenia narzędzi użytecznych w planowaniu i wprowadzaniu zmian.

  Zobacz ulotkę kursu