Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQI/IRCA 17955)

CQI IRCA Approved Training ParnterStopień profesjonalizmu auditorów wiodących ma kluczowe znaczenie dla efektywności całego zespołu auditorów i w konsekwencji dla efektywności całego systemu zarządzania jakością. Ten kurs pozwoli auditorom wiodącym w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób jak najbardziej skuteczny. Pomimo, że kurs jest kierowany dla auditorów jego wartość dla kadry zarządzającej jest bardzo istotna, ponieważ poznają podejście Auditora BSI i dowiedzą się o zasadach systemów zarządzania jakością. Szkolenie jest też znakomitą okazją, aby kierownictwo mogło zadać pytania, na które nie ma czasu lub odpowiedniej okazji podczas auditu.

Zobacz ulotkę kursu

szkolenia onilne ISO 9001

Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie jest dla tych, którzy chcieliby audytować Systemy Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów, zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
 • Auditorzy wewnętrzni, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności auditorskie i uzyskać informacje o nowych metodach zarządzania i auditowania
 • Auditorzy, którzy prowadzą audity drugiej strony w swoim łańcuchu dostawców, chcący udoskonalić swoje umiejętności współpracy z dostawcami
 • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w organizacjach
 • Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpacować z jednostkami certyfikującymi
Od uczestników zapisujących się na szkolenie dla Audytorów Wiodących ISO 9001:2015 z akredytacją CQI/IRCA oczekujemy znajomości wymagań normy ISO 9001:2015. Jeśli uczestnik nie posiada takiej wiedzy rekomendujemy szkolenie z Wymagań normy ISO 9001:2015.

Czego się nauczę?

Wiedza - nauczysz się określać cel:

 • Systemów Zarządzania Jakości
 • norm Systemów Zarządzania Jakości
 • auditu systemów zarządzania
 • roli auditora w planowaniu, prowadzeniu i kontynuacji auditów Systemów Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 19011:2018 (lub ISO 17021, o ile jest to stosowne)

Umiejętności - posiądziesz zdolność:

 • planowania auditów
 • prowadzenia auditów
 • raportowania auditów
 • zrozumienia ISO 19011:2018 (lub ISO 17021)

Od potencjalnego uczestnika oczekujemy:

 • Uczestnik powinien zrozumieć podstawowe zasady i praktyki skutecznego audytu SZJ zgodnego z normą ISO 9001:2015 oraz ISO 19011:2018 "Wytyczne do auditowania systemów zarządzania".

Uczestnik będzie prowadzony krok po kroku przez cały proces audytu od rozpoczęcia do działań poaudytowych. Przez 5 dni szkolenia zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do zainicjowania i przeprowadzenia udanego auditu systemów zarządzania. Nauczą się, wyjaśnić cel auditu certyfikującego trzeciej strony SZJ zgodnego z ISO 9001:2015. Pozyskanie umiejętności planowania, przeprowadzenia, raportowania i prowadzenia działań poaudytowych zapewni, że audit Systemu Zarządzania Jakością potwierdzi zgodność i wpłynie pozytywnie na ogólną wydajność organizacji.

Wcześniej uzyskane doświadczenie z zakresu auditowania systemów zarządzania np. wewnętrzne audity może znacznie pomóc.

Jeśli obawiasz się, że nie posiadasz odpowiedniego poziomu wiedzy, prosimy o kontakt z naszym działem szkoleń, który doradzi wybór odpowiedniego kursu.

Jak skorzystam?

To szkolenie może pomóc w 

 • Identyfikowaniu celów i korzyści audytu SZJ wg ISO 9001:2015
 • Interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do auditu,
 • Planowaniu, prowadzeniu auditu i działań poauditowych, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną
 • Zrozumieniu koncepcji “myślenia w kategoriach ryzyka”; przywództwa i podejścia procesowego
 • Poznaniu najnowszych technik auditowania i umiejętnego ich wykorzystania
 • Budowaniu zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami wg najnowszych wymagań
 • Zrozumieniu wymagań certyfikacji BSI
 • Poznaniu wymagań dla szkoleń akredytowanych przez IRCA.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch (nie obejmuje zakwaterowania)

Szkolenie online

3290 zł + VAT • 40 godzin szkolenia online (5 dni)

Zarejestruj się na szkolenie online >

Informacje dotyczące szkolenia z akredytacją CQI/IRCA

Szkolenie będzie prowadzone przez pierwszy i drugi dzień (pon-wt.) elektronicznie poprzez interaktywną platformę Adobe Connect (CLL). Środa jest dniem wolnym od zajęć, będziecie mieli Państwo czas na samodzielne powtórzenie materiału i ewentualne przygotowanie dodatkowych pytań do trenera. Kolejne dni szkolenia on-line to czwartek i piątek. Zajęcia będę prowadzone w godzinach 09:00 - ok.17:00 z godzinną przerwą na lunch 13:00-14:00 oraz z krótszymi przerwami w każdej godzinie trwania szkolenia.

 

Egzamin (CQI/IRCA) odbędzie się w siedzibie BSI lub w wersji on-line w terminie późniejszym, maksymalnie do 30 dni od daty rozpoczęcia szkolenia. Ostateczny termin egzaminu ustalony zostanie podczas szkolenia między uczestnikami i Trenerem, uwzględniając jednocześnie bieżący stan zagrożenia epidemicznego w kraju. Po egzaminie zostanie Państwu wystawiony certyfikat CQI/IRCA.