Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQI/IRCA 17955)

Stopień profesjonalizmu auditorów wiodących ma kluczowe znaczenie dla efektywności całego zespołu auditorów i w konsekwencji dla efektywności całego systemu zarządzania jakością. Ten kurs pozwoli auditorom wiodącym w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób jak najbardziej skuteczny. Pomimo, że kurs jest kierowany dla auditorów jego wartość dla kadry zarządzającej jest bardzo istotna, ponieważ poznają podejście Auditora BSI i dowiedzą się o zasadach systemów zarządzania jakością. Szkolenie jest też znakomitą okazją, aby kierownictwo mogło zadać pytania, na które nie ma czasu lub odpowiedniej okazji podczas auditu.

Zobacz ulotkę kursu

Szkolenia odbywają się w Warszawie oraz w POZNANIU


Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie jest dla tych, którzy chcieliby audytować Systemy Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów, zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
 • Auditorzy wewnętrzni, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności auditorskie i uzyskać informacje o nowych metodach zarządzania i auditowania
 • Auditorzy, którzy prowadzą audity drugiej strony w swoim łańcuchu dostawców, chcący udoskonalić swoje umiejętności współpracy z dostawcami
 • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w organizacjach
 • Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpacować z jednostkami certyfikującymi

Czego się nauczę?

Wiedza - nauczysz się określać cel:

 • Systemów Zarządzania Jakości
 • norm Systemów Zarządzania Jakości
 • audytu systemów zarządzania
 • roli auditora w planowaniu, prowadzeniu i kontynuacji auditów Systemów Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 19011 (lub ISO 17021, o ile jest to stosowne)

Umiejętności - posiądziesz zdolność:

 • planowania auditów
 • prowadzenia auditów
 • raportowania auditów
 • zrozumienia ISO 19011 (lub ISO 17021)

Od potencjalnego uczestnika oczekujemy:

 • Uczestnik powinien zrozumieć podstawowe zasady i praktyki skutecznego audytu SZJ zgodnego z normą ISO 9001: 2015 i ISO 19011:2011 "Wytyczne do audytowania  systemów zarządzania".

Uczestnik będzie prowadzony krok po kroku przez cały proces audytu od rozpoczęcia do działań poaudytowych. Przez 5 dni szkolenia zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do zainicjowania i przeprowadzenia udanego audytu systemów zarządzania. Nauczą się, wyjaśnić cel audytu certyfikującego trzeciej strony SZJ zgodnego z ISO 9001: 2015. Pozyskanie umiejętności planowania, przeprowadzenia, raportowania i prowadzenia działań poaudytowych zapewni, że audyt Systemu Zarządzania Jakością potwierdzi zgodność i wpłynie pozytywnie na ogólną wydajność organizacji.

Wcześniej uzyskane doświadczenie z zakresu auditowania systemów zarządzania np. wewnętrzne audity może znacznie pomóc.

Jeśli obawiasz się, że nie posiadasz odpowiedniego poziomu wiedzy, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy chętnie pomogą.

Jak skorzystam?

To szkolenie może pomóc w 

 • Identyfikowaniu celów i korzyści audytu SZJ wg ISO 9001:2008
 • Interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do audytu,
 • Planowaniu, prowadzeniu audytu i działań poaudytowych, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną
 • Zrozumieniu koncepcji “myślenia w kategoriach ryzyka”; przywództwa i podejścia procesowego
 • Poznaniu najnowszych technik audytowania i umiejętnego ich wykorzystania
 • Budowaniu zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami wg najnowszych wymagań.
 • Zrozumieniu wymagań certyfikacji BSI.
 • Poznaniu wymagań dla szkoleń akredytowanych przez IRCA.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch (nie obejmuje zakwaterowania)