Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQI/IRCA PR328)

CQI IRCA Approved Training ParnterStopień profesjonalizmu auditorów wiodących ma kluczowe znaczenie dla efektywności całego zespołu auditorów i w konsekwencji dla efektywności całego systemu zarządzania jakością. Ten kurs pozwoli auditorom wiodącym w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności, jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób jak najbardziej skuteczny. Pomimo, że kurs jest kierowany dla auditorów jego wartość dla kadry zarządzającej jest bardzo istotna, ponieważ poznają podejście Auditora BSI i dowiedzą się o zasadach systemów zarządzania jakością. Szkolenie jest też znakomitą okazją, aby kierownictwo mogło zadać pytania, na które nie ma czasu lub odpowiedniej okazji podczas auditu.

Stosując podejście krok po kroku, zostaniesz poprowadzony przez cały proces auditu, od rozpoczęcia do działań następczych. W ciągu 5 dni zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia i przeprowadzenia udanego auditu systemów zarządzania. Nauczysz się opisywać cel auditu QMS ISO 9001:2015 i spełnić wymagania certyfikacji strony trzeciej. Zdobędziesz umiejętności planowania, przeprowadzania, raportowania i kontynuacji auditu SZJ, który ustala zgodność i poprawia ogólną wydajność organizacji.

Na koniec kursu przystąpisz do 2-godzinnego egzaminu sprawdzającego Twoją wiedzę i zrozumienie.

Zobacz ulotkę kursu

 

Jak skorzystam?

To szkolenie pomoże Ci w: 

  • Identyfikowaniu celów i korzyści audytu SZJ wg ISO 9001:2015
  • Interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do auditu,
  • Planowaniu, prowadzeniu auditu i działań poauditowych, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną
  • Zrozumieniu koncepcji “myślenia w kategoriach ryzyka”; przywództwa i podejścia procesowego
  • Poznaniu najnowszych technik auditowania i umiejętnego ich wykorzystania
  • Budowaniu zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami wg najnowszych wymagań
  • Zrozumieniu wymagań certyfikacji BSI
  • Poznaniu wymagań dla szkoleń akredytowanych przez IRCA.
Od uczestników zapisujących się na szkolenie dla Audytorów Wiodących ISO 9001:2015 z akredytacją CQI/IRCA oczekujemy znajomości wymagań normy ISO 9001:2015. Jeśli uczestnik nie posiada takiej wiedzy rekomendujemy szkolenie z Wymagań normy ISO 9001:2015.