Thực hiện ISO 22301 Quản lý Kinh doanh liên tục

Bạn đã đầu tư thời gian vào tìm hiểu những yêu cầu của ISO 22301. Hiện tại bạn có thể áp dụng tiêu chuẩn đó vào tổ chức của bạn bằng việc xây dựng tiêu chuẩn ISO 22301 của mình và tuân thủ hệ thống quản lý kinh doanh liên tục. Làm việc với chúng tôi và bạn có thể xác định quản lý rủi ro kinh doanh cũng như giúp đỡ bảo vệ những chức năng kinh doanh quan trọng nhất của bạn, giảm thiểu rủi ro đối với doanh nghiệp và đảm bảo sự thành công trong thời gian dài. 


Những lời khuyên hàng đầu trong việc thực hiện ISO 22301

  1. Có được sự thống nhất và giúp đỡ của quản lý cấp cao
  2. Gắn kết toàn bộ doanh nghiệp với việc giao tiếp nội bộ tốt
  3. So sánh những hệ thống quản lý kinh doanh liên tục hiện tại với yêu cầu ISO 22301
  4. Có được sự phản hồi của khách hàng và nhà cung cấp về quy trình quản lý kinh doanh liên tục hiện tại
  5. Thiết lập một đội thực hiện để có kết quả tốt nhất
  6. Sắp xếp và chia sẻ vai trò, trách nhiệm và quy mô thời gian.
  7. Áp dụng những nguyên tắc cơ bản của ISO 22301 đối với tổ chức của bạn
  8. Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên bằng việc đào tạo và khích lệ.
  9. Chia sẻ những hiểu biết về ISO 22301 và động viên nhân viên đào tạo như những đánh giá viên nội bộ.
  10. Xem lại hệ thống ISO 22301 định kỳ để đảm bảo bảo hệ thống vẫn làm việc hiệu quả và bạn đang cải thiện nó thường xuyên.
     

 
Chương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Khóa đào tạo thực hiện ISO 22301

Cải thiện kinh nghiệm với chúng tôi bằng cách chọn một khóa đào tạo được thiết kế để giúp bạn thực hiện hệ thống quản lý kinh doanh liên tục


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.