Chứng nhận Quản lý kinh doanh liên tục ISO 22301

Mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp của bạn và đáp ứng yêu cầu về chuỗi cung ứng thông qua chứng nhận ISO 22301. Đáp ứng những kỳ vọng về khả năng phục hồi của doanh ngiệp và chứng minh rằng bạn đang coi thực hành tốt nhất về tính bền vững kinh doanh là kim chỉ nam cho những gì bạn làm. Hãy để chúng tôi đưa bạn đến với chứng nhận ISO 22301 và đảm bảo doanh nghiệp được trang bị tốt nhất về quản lý rủi ro kinh doanh để tồn tại trong trường hợp gặp phải những sự cố lớn hoặc thảm họa.


Làm thế nào để được chứng nhận ISO 22301

Chúng tôi đã làm cho quá trình chứng nhận trở nên đơn giản. Sau khi chúng tôi nhận được đơn áp dụng của bạn, chúng tôi sẽ cử một giám đốc khách hàng tới để hướng dẫn bạn và doanh nghiệp của bạn thông qua những bước sau:

1. Phân tích sai sót

Đây là một dịch vụ tùy chọn trước khi đánh giá mà thông qua đó chúng tôi có cái nhìn gần hơn với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện hành của bạn và so sánh nó với những tiêu chuẩn của ISO 22301. Bước này giúp chúng tôi nhận ra những khu vực cần làm việc nhiều hơn trước khi tiến hành đánh giá chính thức nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp của bạn. 

2. Đánh giá chính thức

Đánh giá chính thức trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem lại hệ thống quản lý kinh doanh bền vững của bạn dựa trên danh mục kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 22301. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết số liệu của chúng tôi với bạn nếu như chúng tôi phát hiện những lỗ hổng, và bạn có thể đóng lại những lỗ hổng đó. Nếu tất cả những tiêu chuẩn được đáp ứng, sau đó chúng tôi sẽ hoàn tất đánh giá chính thức và sẵn sàng cho việc chứng nhận.

3. Chứng nhận và sau khi chứng nhận

Khi doanh nghiệp của bạn đã vượt qua việc đánh giá chính thức, doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được một chứng chỉ ISO 22301 và có giá trị trong vòng ba năm. Giám đốc khách khàng của bạn sẽ luôn giữ liên lạc trong suốt quá trình này, thường xuyên ghé thăm để đảm bảo hệ thống của bạn không chỉ duy trì việc tuân thủ mà còn đảm bảo hệ thống liên tục cải thiện.Đào tạo với chúng tôi và chứng nhận ISO 22301

Chúng tôi sử dụng những phương pháp học gia tăng để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ về tiêu chuẩn ISO 22301. Và chúng tôi đặt việc học của bạn trong hoàn cảnh với sự kết hợp với việc dạy trong phòng học, hội thảo và những bài học tương tác quản lý rủi ro kinh doanh.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.