Phát triển PAS để đáp ứng nhu cầu thị trường trực tiếp

Phát triển PAS

Để hoàn thành thị trường trực tiếp chúng tôi cần bạn dẫn dắt sự phát triển tiêu chuẩn gọi là PAS (Đặc điểm Kỹ thuật có giá trị chung). Phát triển PAS là một quá trình nhanh hơn nhiều so với việc phát triển Tiêu chuẩn Anh

Một khi các tổ chức tài trợ các tiêu chuẩn mới cung cấp để tiếp tục, BSI nghiên cứu tìm kiếm các tiêu chuẩn khác có liên quan và thông tin chuyên môn ngoài các trường đấu tiêu chuẩn, điển hình như cách thực hiện tốt nhất hiện nay. Đồng thời chúng tôi cung cấp cho người đóng góp kỹ thuật nhà tài trợ khóa huấn luyện chuyên môn về cách soạn thảo các tiêu chuẩn và các tài liệu thực hiện tốt nhất.

Sau đó chúng tôi cùng nhau chính thức hóa các phạm vi tài liệu và hình thành các nhóm chỉ đạo. Thường có khoảng tám đến mười hai người tham gia, bao gồm cả các chuyên gia về các vấn đề. Một khi các nhóm chỉ đạo đã hoàn tất đóng góp ban đầu, chúng tôi cung cấp đầu vào biên tập, và sau đó lưu hành bản dự thảo đầu tiên vào ủy ban đánh giá từ 20 đến 150 chuyên gia, gồm các nhóm như các ủy ban tiêu chuẩn chính thức, cơ quan chính phủ, tổ chức thương mại, công nghiệp có liên quan và nhóm người tiêu dùng.

Chúng tôi đối chiếu tất cả ý kiến các ủy ban đánh giá và báo cáo lại cho các nhóm chỉ đạo, quyết định những gì cần được đưa vào các đặc điểm kỹ thuật. Sau đó chúng tôi cung cấp tư vấn biên tập lần cuối, và sẵn sàng để được công bố như PAS. Các tiêu chuẩn có tất cả sự tín nhiệm mà không phải trải qua quá trình nghiêm ngặt được giám sát bởi BSI. Tải về PAS 0 để tìm hiểu thêm về quá trình phát triển PAS.

Sau hai năm, PAS vươn xa để trở thành Tiêu chuẩn Anh chính thức nếu chúng ta và các tổ chức bảo trợ nghĩ đó là một ý tưởng hayPAS có phải là giải pháp đúng dành cho bạn?

Nếu bạn nghĩ mình có thể có lợi từ PAS được phát triển, thì xin vui lòng liên lạc với chúng tôi: