Standardy w branży spożywczej

Producenci, wytwórcy, detaliczni sprzedawcy i dostawcy składników zobowiązani są do zapewnienia, aby ich produkty były bezpieczne i miały najwyższą jakość. W dzisiejszej dobie szybkiej globalizacji oraz zmieniających się wymogów
konsumentów, w tym obszarze istnieje szereg wyzwań.: są to kwestie związane z trwałością, oszustwami przy produkcji żywności, przepisami i światowymi łańcuchami dostaw. Przedsiębiorstwa zmagają się ze złożonymi problemami w dążeniu do spełnienia tych zobowiązań oraz zapewnienia zgodności z wytycznymi i przepisami.

Opracowanych zostało wiele norm, które standaryzują pracę różnych jednostek w każdej dziedzinie. Poniżej znajduje się opis najważniejszych norm, również tych bezpośrednio dotyczących sektora żywnościowego.

Poznaj wybrane usługi BSI

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz