FSSC 22000:2018

FSSC 22000:2018

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności
w produkcji żywności i napojów

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności
dla przemysłu spożywczego

Red Overlay
FSSC 22000 Bezpieczeństwo Żywności
FSSC 22000 Bezpieczeństwo Żywności
Red Overlay

FSSC Development Program | Program Rozwoju FSSC

Certyfikacja Systemu Bezpieczeństwa Żywności wg FSSC 22000

Certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności (FSSC 22000) w zakresie zarządzania bezpieczeństwem / jakością żywności i pasz jest uznanym na całym świecie systemem certyfikacji bezpieczeństwa żywności. Ma on zastosowanie do wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym, niezależnie od wielkości i złożoności. Program ten określa wymagania dotyczące opracowania, wdrożenia i obsługi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Certyfikacja BSI odnosi się do następujących kategorii FSSC:

 • Przetwarzanie łatwo psujących się produktów zwierzęcych
 • Przetwarzanie łatwo psujących się produktów roślinnych
 • Przetwarzanie łatwo psujących się produktów zwierzęcych i roślinnych (produkty mieszane)
 • Przetwarzanie produktów stabilnych w warunkach otoczenia
 • Świadczenie usług w zakresie transportu i przechowywania łatwo psującej się żywności i paszy
 • Świadczenie usług transportu i przechowywania żywności, pasz i materiałów opakowaniowych stabilnych w warunkach otoczenia
 • Produkcja opakowań do żywności i materiałów opakowaniowych
 • Produkcja (bio) chemikaliów.

Wymagania FSSC 22000 odzwierciedlają najlepsze praktyki branżowe i składają się z szeregu oddzielnych komponentów kontrolowanych jako pojedynczy system, w tym:

 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 - wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym
 • Branżowe programy wymagań wstępnych ISO i PAS (PRP)
 • Dodatkowe wymagania programu, dotyczące usług świadczonych na miejscu, personelu, dostarczanych materiałów, ochrony żywności, zapobiegania oszustwom w branży spożywczej, zarządzania alergenami i etykietowania żywności.


Jakie są korzyści z certyfikacji FSSC 22000

Certyfikacja FSSC 22000 jest dowodem zaangażowania w bezpieczeństwo żywności, które zapewnia szereg korzyści mających wpływ na różne części Twojej organizacji.

Korzyści z wdrożenia FSSC 22000

 • Zapewnia systematyczną metodologię skutecznego identyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i zarządzania nimi
 • Elastyczność umożliwiająca określenie, w jaki sposób Twoja firma spełni wymagania programu dotyczące struktury i dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Model certyfikacji oparty na ISO może być stosowany w całym łańcuchu dostaw żywności
 • Uznany przez GFSI i Europejską współpracę w zakresie akredytacji (EA)

Korzyści operacyjne FSSC 22000

 • Ułatwia wewnętrzne testy porównawcze i zarządzanie poprzez spójne stosowanie w wielu / międzynarodowych lokalizacjach
 • Promuje przegląd i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Korzyści organizacyjne FSSC 22000

 • Pokazuje Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo żywności, zapewniając klientom zaufanie
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników, zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z żywnością i promocja bezpieczeństwa
 • Zaangażowanie w ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa żywności i jego wydajności

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące naszych usług dla sektora spożywczego - szkoleń i certyfikacji, a także auditów dopasowanych (pierwszej lub drugiej strony), wyślij nam zapytanie online.

 

Poznaj wybrane usługi BSI

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz