BRCGS dla Agentów i Brokerów Żywności
(Wersja 2)

BRCGS dla Agentów i Brokerów Żywności (Wersja 2)

BRCGS Agenets & Brokers (Issue 2)

BRCGS Agenets & Brokers (Issue 2)

Red Overlay
Red Overlay

  

Czym jest Standard BRCGS dla Agentów i Brokerów?

BSI-PL-BRCGS-Agents-icon

 Globalna Norma BRCGS (powszechnie określanego jako British Retail Consortium) dotycząca Agentów i Brokerów zapewnia przedsiębiorcom pozaprodukcyjnym sposób na wykazanie legalności ich działań oraz zdolności przedsiębiorstwa w zakresie dostarczania bezpiecznych produktów spożywczych wysokiej jakości do klientów.

Agenci i Brokerzy (przedsiębiorcy pozaprodukcyjni), którzy kupują i sprzedają produkty lub ułatwiają handel produktami są kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw żywności oraz pełnią zasadniczą rolę w utrzymaniu jego  przejrzystości, identyfikowalności oraz integralności. Globalna Norma BRCGS dotycząca Agentów i Brokerów zapewnia ramy dla importerów i eksporterów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, jakością i legalnością produktów spożywczych do celów ich udziału w łańcuchu dostaw żywności.

BSI jest notyfikowaną jednostką certyfikującą, która prowadzi audity na zgodność ze standardami BRCGS, oferujemy także szereg szkoleń w tym zakresie.
Poznaj wybrane usługi BSI


Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz