BRCGS Bezpieczeństwo Żywności (Wersja 8)

BRCGS Bezpieczeństwo Żywności (Wersja 8)

BRCGS Food Safety (Issue 8)

BRCGS Food Safety (Issue 8)

Red Overlay
BRCGS-Bezpieczenstwo-Zywnosci
BRCGS-Bezpieczenstwo-Zywnosci
Red Overlay

Terminarz i cennik szkoleń dla sektora spożywczego

Czym jest stanard BRCGS Bezpieczeństwo Żywności?

PL-BSI-BRCGS-FOOD

Standard BRCGS Wersja 8 jest wiodącym systemem GFSI (Global Food Safety Initiative). Wielu spośród sprzedawców detalicznych oraz przedsiębiorstw świadczących usługi żywnościowe wybiera do grona swoich głównych dostawców firmy posiadające certyfikat BRCGS.

 

BSI jest notyfikowaną jednostką certyfikującą, która prowadzi audity na zgodność ze standardami BRCGS, a także szereg szkoleń w tym zakresie.

Głównym wymaganiem normy jest przyjęcie i wdrożenie systemu HACCP, posiadanie udokumentowanego i skutecznego Systemu Zarządzania Jakością oraz środki zakładowej kontroli ochrony środowiska, produktów, procesów i personelu.

Standard BRCGS to zobowiązania nałożone na uczestników sektora spożywczego, a także wymagania stawiane przez jednostki certyfikujące BRCGS (w tym: dokładne specyfikacje w ramach procedur certyfikacyjnych) oraz auditorów BRCGS. Standard ten wymaga wysokiego poziomu zgodności, a sam program certyfikacji BRCGS ma szeroki zakres i wymaga zaangażowania kierownictwa, umiejętnego zarządzania ryzykiem oraz kontroli określonych procesów i produktów.


Jakie są korzyści certyfikacji BRCGS Bezpieczeństwo Żywności (Wersja 8)

  • Ulepszenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem
  • Okazanie swego przekonania do spełniania norm bezpieczeństwa żywności
  • Zwiększenie zaufania co do jakości i bezpieczeństwa produktów
  • Upewnienie się, że dostawcy także przestrzegają dobrych praktyk w kwestiach higieny
  • Uznawana na całym świecie, wzorowana na GFSI
  • Uznawana przez sprzedawców detalicznych na całym świecie, ogranicza obciążenie związane z wieloma auditami
  • Przyczynia się do ograniczenia liczby wycofanych produktów, skarg i odrzuconych produktów
  • Zwiększa nowe możliwości rynkowe
  • Jasno określa wymogi oparte na ryzyku
  • Zapewnia monitorowanie systemu w celu osiągnięcia ciągłej poprawy
Dowiedz się więcej na temat zmian BRCGS

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące naszych usług dla sektora spożywczego - szkoleń i certyfikacji, a także auditów dopasowanych (pierwszej lub drugiej strony), wyślij nam zapytanie online.

 

Poznaj wybrane usługi BSI

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz