Norma ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000

Dowiedz się, w jaki sposób ISO 22000 może wesprzeć Twoją organizację.

W jaki sposób norma ISO 22000 może wesprzeć Twoją organizację?

Red Overlay
ISO 22000 Bezpieczeństwo Żywności
ISO 22000 Bezpieczeństwo Żywności
Red Overlay

Dowiedz się więcej na temat standardu ISO 22000

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 co to jest?

Norma ISO 22000 określa wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmuje wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności - od upraw i hodowli po stół z żywnością.

ISO 22000 to norma prawdziwie międzynarodowa, odpowiednia dla każdej firmy w całym łańcuchu produkcji żywności, w tym dla wzajemnie powiązanych ze sobą, na przykład producentów sprzętu, opakowań, środków czyszczących, dodatków spożywczych i składników. Wdrożenie ISO 22000 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

Standard ISO 22000 przeznaczony jest dla firm, które chcą zintegrować swoje systemy jakościowe, na przykład ISO 9001, z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Istotna jest tu również ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

System ISO 22000 łączy ogólnie uznane kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw i jej produkcji, w tym:

  • interaktywną komunikację
  • jednolity system zarządzania
  • środki kontroli istnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności poprzez wstępnie wymagane programy i plany HACCP
  • dbałość o ciągłe ulepszanie i aktualizowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Certyfikacja ISO 22000 jakie są korzyści?

  • Wprowadzenie w swojej firmie procesów o międzynarodowym uznaniu
  • Zapewnienie dostawców i interesariuszy o kontroli zagrożeń
  • Wprowadzenie środków kontroli w całym łańcuchu dostaw
  • Jasny podział obowiązków i odpowiedzialności
  • Stałe ulepszanie i aktualizowanie systemów, aby zachowały efektywność

ISO 22000:2018 vs ISO 2200:2005 - Poznaj różnicePoznaj wybrane usługi BSISkontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz