ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000 jest międzynarodową normą określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmującą wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności - od upraw i hodowli po talerz.


ISO/DIS 22000 został opublikowany

10 kwietnia 2017

Dnia 10 kwietnia został opublikowany Pierwszy Projekt nowej wersji Standardu ISO 22000, czyli aż kilka miesięcy wcześniej niż było to oczekiwane. DIS można będzie kupić na stronie Komitetu ISO, a już wkrótce będzie on dostępny także w sklepie BSI oraz na stronach krajowych jednostek normalizacyjnych.  Teraz nastąpi także etap zbierania opinii i komentarzy na temat projektu ze strony organizacji oraz interesariuszy .

Jeżeli Twoja organizacja posiada już certyfikat ISO 22000:2005 jest to doskonała okazja, aby zapoznać się z treścią przyszłej normy i już zacząć myśleć o przygotowaniach do procesu przejścia na jej nową wersję.

BSI jako jeden z członków-założycieli komitetu ISO jest najlepiej przygotowane do bieżącego informowania swoich klientów i wszystkich interesariuszy o statusie przedmiotowego procesu, dlatego na bieżąco będziemy informować Państwa o postępie prac nad nową normą.


Czym jest ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności?

ISO 22000 jest prawdziwie międzynarodową normą, odpowiednią dla każdej firmy w całym łańcuchu produkcji żywności, w tym wzajemnie powiązanych ze sobą, na przykład producentów sprzętu, opakowań, środków czyszczących, dodatków spożywczych i składników.

ISO 22000:2005 to norma przeznaczona dla firm chcących zintegrować swój System Zarządzania Jakością, na przykład ISO 9001, z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Istotna jest tu również ustawa o bezpieczeństwie żywności.

Łączy ona ogólnie uznane kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw i jej produkcji, w tym:

  • interaktywną komunikację
  • jednolity system zarządzania
  • środki kontroli istnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności poprzez wstępnie wymagane programy i plany HACCP
  • ciągłe ulepszanie i aktualizowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności


Jakie korzyści płyną z ISO 22000?

  • Wprowadzenie w swojej firmie procesów o międzynarodowym uznaniu
  • Zapewnienie dostawców i interesariuszy o kontroli zagrożeń
  • Wprowadzenie środków kontroli w całym łańcuchu dostaw
  • Jasny podział obowiązków i odpowiedzialności
  • Stałe ulepszanie i aktualizowanie systemów, aby zachowały efektywność

Formularz zapytania

Uzyskaj więcej informacji lub bezpłatną wycenę wypełniając ponizszy formularz.