ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000 jest międzynarodową normą określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmującą wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności - od upraw i hodowli po stół.


Czym jest ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności?

ISO 22000 jest prawdziwie międzynarodową normą, odpowiednią dla każdej firmy w całym łańcuchu produkcji żywności, w tym wzajemnie powiązanych ze sobą, na przykład producentów sprzętu, opakowań, środków czyszczących, dodatków spożywczych i składników.

ISO 22000:2005 to norma przeznaczona dla firm chcących zintegrować swój System Zarządzania Jakością, na przykład ISO 9001, z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Istotna jest tu również ustawa o bezpieczeństwie żywności.

Łączy ona ogólnie uznane kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw i jej produkcji, w tym:

  • interaktywną komunikację
  • jednolity system zarządzania
  • środki kontroli istnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności poprzez wstępnie wymagane programy i plany HACCP
  • ciągłe ulepszanie i aktualizowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Jakie korzyści płyną z ISO 22000?

  • Wprowadzenie w swojej firmie procesów o międzynarodowym uznaniu
  • Zapewnienie dostawców i interesariuszy o kontroli zagrożeń
  • Wprowadzenie środków kontroli w całym łańcuchu dostaw
  • Jasny podział obowiązków i odpowiedzialności
  • Stałe ulepszanie i aktualizowanie systemów, aby zachowały efektywność

Formularz zapytania - sektor spożywczy

Uzyskaj więcej informacji lub bezpłatną wycenę wypełniając poniższy formularz.