ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000

Dowiedz się, w jaki sposób ISO 22000 może wesprzeć Twoją organizację.

Dowiedz się, w jaki sposób ISO 22000 może wesprzeć Twoją organizację.

Red Overlay
ISO 22000 Bezpieczeństwo Żywności
ISO 22000 Bezpieczeństwo Żywności
Red Overlay

Dowiedz się więcej na temat standardu ISO 22000

Czym jest ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności?

ISO 22000 jest międzynarodową normą określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmującą wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności - od upraw i hodowli po stół z żywnością.

ISO 22000 jest prawdziwie międzynarodową normą, odpowiednią dla każdej firmy w całym łańcuchu produkcji żywności, w tym wzajemnie powiązanych ze sobą, na przykład producentów sprzętu, opakowań, środków czyszczących, dodatków spożywczych i składników.

ISO 22000 to norma przeznaczona dla firm chcących zintegrować swój System Zarządzania Jakością, na przykład ISO 9001, z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Istotna jest tu również ustawa o bezpieczeństwie żywności.

Łączy ona ogólnie uznane kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw i jej produkcji, w tym:

 • interaktywną komunikację
 • jednolity system zarządzania
 • środki kontroli istnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności poprzez wstępnie wymagane programy i plany HACCP
 • ciągłe ulepszanie i aktualizowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Jakie są korzyści z certyfikacji ISO 22000?

 • Wprowadzenie w swojej firmie procesów o międzynarodowym uznaniu
 • Zapewnienie dostawców i interesariuszy o kontroli zagrożeń
 • Wprowadzenie środków kontroli w całym łańcuchu dostaw
 • Jasny podział obowiązków i odpowiedzialności
 • Stałe ulepszanie i aktualizowanie systemów, aby zachowały efektywność

ISO 22000:2018 vs ISO 2200:2005 - Poznaj różnice

 • Poprawiona kontrola działań związanych z bezpieczeństwem żywności
 • Zgodność z prawem, przepisami prawa i regulacjami klienta
 • Ułatwiony rozwój rynku
 • Zwiększone zaufanie klientów, interesariuszy i konsumentów do produktów
 • Ulepszone zarządzanie ryzykiem
 • Integracja z innymi systemami zarządzania ISO

 

Organizacje posiadające obecnie certyfikat ISO 22000: 2005 mają trzy lata na przejście do nowej normy.Poznaj wybrane usługi BSISkontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz