HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points

Red Overlay
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
Red Overlay

Czym jest HACCP?

HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli jest to narzędzie zarządzania ryzykiem, pierwotnie używane do ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności. System HACCP pozwala rozpoznawać zagrożenia i wprowadzać środki kontroli do ich niwelowania w całym łańcuchu dostaw podczas procesu produkcji. System HACCP spełnia wymagania Komisji Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission - CAC) - ustanowioną przez Światową Organizację Zdrowia i Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych w celu połączenia międzynarodowych standardów żywności, wytycznych i kodeksów postępowania w celu zapewnienia uczciwego handlu. Może mieć również zastosowanie przy spełnianiu wymogów międzynarodowych norm, takich jak ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności.

HACCP może mieć krytyczne znaczenie dla zgodności z przepisami prawnymi - krajowymi i międzynarodowymi. Stanowi narzędzie zarządzania ryzykiem, wspomagającym inne normy dotyczące systemów zarządzania w całej branży spożywczej - takie jak na przykład Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000. HACCP określa, jakie są dobre praktyki produkcyjne w całej branży spożywczej, mogąc zatem stać się kluczem do sukcesu w przypadku handlu w skali międzynarodowej. Ma szczególnie duże znaczenie w przypadku producentów produktów podstawowych, przetwórców i podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.


Jakie są korzyści z certyfikacji HACCP?

  • Wdrożenie globalnie uznanych metod kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności
  • Zapewnienie producentom, interesariuszom i dostawcom pewności co do metod kontroli
  • Dostosowanie HACCP do ISO 22000, aby ulepszyć Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
  • Skuteczne zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw
  • Stałe przeglądanie i ulepszanie swojego systemu, aby zachował efektywność

Jak uzyskać certyfikację HACCP?

Dzięki nam proces certyfikacji jest prosty. Po otrzymaniu wniosku, wyznaczymy indywidualnego Opiekuna, który poprowadzi Państwa firmę przez kolejne kroki procesu.

1. Analiza luk

Jest to opcjonalna usługa przeprowadzana przed oceną i polega na bliższym przyjrzeniu się Państwa obecnemu systemowi zarządzania jakością, po czym porównaniu go z wymaganiami standardu HACCP. Tego typu analiza umożliwia zlokalizowanie obszarów wymagających poświęcenia większej ilości pracy jeszcze przed przeprowadzeniem formalnej oceny, co oznacza dla Państwa oszczędność czasu i pieniędzy.

 

2. Audit Certyfikacyjny

Składa się z dwóch etapów. Celem tego etapu jest przegląd dokumentacji, wstępne i ogólne sprawdzenie systemu organizacji z wymaganiami normy oraz wykonanie wizji lokalnej procesów, infrastruktury oraz organizacji systemu. Uzyskane informacje przekażemy Państwu, zatem jeżeli znajdziemy jakieś luki, będziecie mogli je wypełnić. Podczas tej fazy zadaniem auditorów jest ocena wdrożenia systemu zarządzania i spełniania wymagań normy odniesienia. W tym celu przeprowadzane są wywiady z kadrą zarządzającą i pracownikami, przegląd dokumentów i zapisów oraz obserwacja obszarów wskazanych w normie i realizowanych procesów.

 

3.  Certyfikacja - i co dalej?

Po pozytywnym przejściu auditu certyfikacyjnego otrzymacie Państwo Certyfikat zgodności z HACCP, ważny przez 3 lata. Przez cały ten okres, Auditor BSI będzie z Państwem w kontakcie, regularnie (przynajmniej raz na rok) odwiedzając i sprawdzając nie tylko zgodność systemu, ale także to, czy ulega on stałej poprawie i doskonaleniu.


Integracja HACCP z ISO 22000

HACCP może być samodzielnym narzędziem zarządzania w Państwa firmie, ale można go także zintegrować z innymi systemami zarządzania, na przykład z normą ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności. HACCP ułatwia wprowadzenie ISO 22000, gdyż mają wiele tych samych wymogów co do środków kontroli zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Oznacza to, iż można usprawnić zarządzanie i realizację podstawowych procesów.


Poznaj wybrane usługi BSI


Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz