BRCGS Opakowania i Materiały do ich Produkcji

BRCGS Opakowania i Materiały do ich Produkcji

Przygotuj się do zmian i przejścia na nową wersję standardu. Co musisz wiedzieć?

BRCGS Packaging Materials (Issue 6)

Red Overlay
BRCGS-Packaging-Issue-6
BRCGS-Packaging-Issue-6
Red Overlay

Terminarz i cennik szkoleń dla sektora spożywczego

Czym jest Standard BRCGS Packaging Materials? Opakowania i materiały do ich produkcji (Wersja 6)

Globalna Norma BRCGS dotycząca opakowań i materiałów do ich produkcji została opracowana pierwotnie w 2001r, aby dostarczyć jednolitej podstawy do procesu certyfikacji firm dostarczających opakowania do przemysłu spożywczego. Standard był regularnie aktualizowany, wdrażając zmieniające się podejście do  bezpieczeństwa produktu opakowaniowego oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem produktów opakowaniowych.

Obecnie standard w swym zakresie odnosi się nie tylko do opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym, ale do wszelkiego rodzaju opakowań w szeroko rozumianym łańcuchu dostaw (opakowania niskiego ryzyka oraz opakowania, dla których poziom ryzyka jest wyższy – opakowania wrażliwe higienicznie, np.: bezpośredniego kontaktu z produktem spożywczym , kosmetycznym itd.). Założeniem standardu jest produkcja produktu opakowaniowego spełniającego kryteria jakościowe (z uwzględnieniem oczekiwań klientów) oraz zgodnego z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi.


Jakie są korzyści z certyfikacji BRCGS for Packaging Materials?

  • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu opakowaniowego
  • Międzynarodowe rozpoznanie i uznanie, w tym w łańcuchu dostaw
  • Możliwość wpisania na stronie BRCGS Directory

Obszary zmian w najnowszej 6 wersji standardu:

  • podkreślenie znaczenia procesów systemu zarzadzania jakością,
  • rozszerzenie zastosowania procesu analizy zagrożeń i oceny ryzyka,
  • podkreślenie wagi kultury jakości i bezpieczeństwa produktu,
  • uproszenie w zakresie wymagań higienicznych oraz wdrożenie podejścia opartego na ryzyku w tym obszarze,
  • wprowadzenie nowego wymagania fundamentalnego w obszarze działań korygujących i zapobiegawczych,
  • wprowadzenie wymagania dotyczącego wdrożenia programu monitoringu środowiskowego,
  • uproszenie programu audytów niezapowiedzianych.


Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące naszych usług dla sektora spożywczego - szkoleń i certyfikacji, a także auditów dopasowanych (pierwszej lub drugiej strony), wyślij nam zapytanie online.

 

Poznaj wybrane usługi BSI

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz