Szkolenia dla ISO 22301
Zarządzanie Ciągłością Działania

 Nasze szkolenia uwzględniają każdy aspekt ciągłości działania, od  procesu poznania, wdrożenia i auditowania ISO 22301, po planowanie  ciągłości działania, zarządzanie kryzysowe i ocenę działania biznesu.

Nasi eksperci pomogą Państwu w poznaniu i zrozumieniu sposobów jak mozna chronić swój biznes.Szkolenia

Analiza Wpływu Biznesowego

1090 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) jest podstawową praktyką, która, o ile przeprowadzona poprawnie, może skutecznie określić ramy dotyczące ustaleń w zakresie odporności i ciągłości działania organizacji. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie:

  • formułowania Analizy Wpływu Biznesowego (BIA) jako kluczowej praktyki dotyczącej planowania odporności biznesowej i środków odbudowy działania firmy
Szczegóły szkolenia Analiza Wpływu Biznesowego

Zasady i praktyki dotyczące Planów Ciągłości Działania

1090 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  Plany Ciągłości Działania stanowią zasadniczą część narzędzi organizacji służących utrzymaniu ciągłości działania kluczowych produktów i usług. 

  Szkolenie składa się z prezentacji, slajdów pomocniczych oraz indywidualnych i grupowych ćwiczeń, służących poznaniu i utrwaleniu praktycznej wiedzy na temat elementów Biznesowych Planów Ciągłości Działania (BCP), co pozwoli Państwu stworzyć, wdrożyć i zatwierdzić odpowiednie Plany w organizacji.

Szczegóły szkolenia Zasady i praktyki dotyczące Planów Ciągłości Działania

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

1 dniowy kurs dedykowany

  Zdarza się, że firmy tracą reputację i klientów, ponieważ nie przewidują zdarzeń mających wpływ na ich funkcjonowanie na rynku. Zdarzenia trudne do przewidzenia lub niezależne od organizacji, jak katastrofy naturalne, ekstremalne warunki atmosferyczne, przerwy w zasilaniu i dostępie do zasobów IT, przestępstwa, niepokoje polityczne lub choroby załogi mogą być pod kontrolą Państwa organizacji.

Szczegóły szkolenia Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Przejście na ISO 22301 (z BS 25999) System Zarządzania CIągłością Działania. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

1 dniowy kurs dedykowany

  Pojawienie się normy ISO 22301 dla wielu organizacji oznacza zmiany w obszarze istniejącego systemu wg BS 25999. Zmiany i różnice wynikające z normy ISO 22301, a także zmiany w obszarze Państwa organizacji są przedmiotem niniejszego kursu. Szkolenie BSI „Przejście na ISO 22301 (z BS 25999)” jest szczególnie wartościowe dla osób bezpośrednio zaangażowanych w planowanie, wdrażanie, utrzymanie i auditowanie w zakresie BS 25999 Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS).

Szczegóły szkolenia Przejście na ISO 22301 (z BS 25999) System Zarządzania CIągłością Działania. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Przejście na ISO 22301 (z BS 25999) dla Auditorów Wiodących Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

2 dniowy kurs dedykowany

Szczegóły szkolenia Przejście na ISO 22301 (z BS 25999) dla Auditorów Wiodących Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna