Szkolenia dla ISO 22301:2019
Zarządzanie Ciągłością Działania

W grudniu 2019 roku opublikowano nowe wydanie normy ISO 22301:2019, która dotyczy systemu zarządzania ciągłością działania. 

Nasze szkolenia uwzględniają każdy aspekt ciągłości działania, od  procesu poznania, wdrożenia i auditowania ISO 22301, po planowanie  ciągłości działania, zarządzanie kryzysowe i ocenę działania biznesu.

Nasi eksperci pomogą Państwu w poznaniu i zrozumieniu sposobów, jak można chronić swój biznes.

Szkolenia

Aspekty Ludzkie w Zarządzaniu Ciągłością Działania >

Szkolenie to łączy prezentacje oraz indywidualne i zespołowe działania mające na celu ustanowienie i utrwalenie praktycznego zrozumienia elementów związanych z ludzkimi aspektami ciągłości biznesowej, umożliwiając konstruowanie, wdrażanie i sprawdzanie odpowiednich strategii i rozwiązań dotyczących osób, a także planów i procedur po powrocie do pracy.

1090 zł + VAT

1 dniowe szkolenie

Wytyczne dotyczące aspektów łańcucha ciągłości biznesowej >

Szkolenie to ma na celu pomóc organizacjom z każdego sektora, niezależnie od wielkości zrozumieć dodatkowe wytyczne dotyczące ciągłości działania zawarte w specyfikacji technicznej: ISO / TS 22318 Bezpieczeństwo społeczne - wytyczne dotyczące systemów zarządzania ciągłością działania w zakresie ciągłości łańcucha dostaw.

1090 zł + VAT

1 dniowe szkolenie

Analiza Wpływu Biznesowego >

Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) jest podstawową praktyką, która, o ile przeprowadzona poprawnie, może skutecznie określić ramy dotyczące ustaleń w zakresie odporności i ciągłości działania organizacji. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie:

  • formułowania Analizy Wpływu Biznesowego (BIA) jako kluczowej praktyki dotyczącej planowania odporności biznesowej i środków odbudowy działania firmy
+ VAT

1 dniowe szkolenie

Zasady i praktyki dotyczące Planów Ciągłości Działania >

Plany Ciągłości Działania stanowią zasadniczą część narzędzi organizacji służących utrzymaniu ciągłości działania kluczowych produktów i usług. 

Szkolenie składa się z prezentacji, slajdów pomocniczych oraz indywidualnych i grupowych ćwiczeń, służących poznaniu i utrwaleniu praktycznej wiedzy na temat elementów Biznesowych Planów Ciągłości Działania (BCP), co pozwoli Państwu stworzyć, wdrożyć i zatwierdzić odpowiednie Plany w organizacji.

+ VAT

1 dniowe szkolenie

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna >

Zdarza się, że firmy tracą reputację i klientów, ponieważ nie przewidują zdarzeń mających wpływ na ich funkcjonowanie na rynku. Zdarzenia trudne do przewidzenia lub niezależne od organizacji, jak katastrofy naturalne, ekstremalne warunki atmosferyczne, przerwy w zasilaniu i dostępie do zasobów IT, przestępstwa, niepokoje polityczne lub choroby załogi mogą być pod kontrolą Państwa organizacji.

1 dniowy kurs dedykowany

Przejście na ISO 22301 (z BS 25999) System Zarządzania CIągłością Działania. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna >

Pojawienie się normy ISO 22301 dla wielu organizacji oznacza zmiany w obszarze istniejącego systemu wg BS 25999. Zmiany i różnice wynikające z normy ISO 22301, a także zmiany w obszarze Państwa organizacji są przedmiotem niniejszego kursu. Szkolenie BSI „Przejście na ISO 22301 (z BS 25999)” jest szczególnie wartościowe dla osób bezpośrednio zaangażowanych w planowanie, wdrażanie, utrzymanie i auditowanie w zakresie BS 25999 Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS).

1 dniowy kurs dedykowany

Przejście na ISO 22301 (z BS 25999) dla Auditorów Wiodących Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna >

Wraz z pojawieniem się normy ISO 22301 dotychczasowa norma BS 25999 zostanie zastąpiona nową. Wiedza i zdobyte uprawnienia Auditora Wiodącego BS 25999 podlegać będą również zmianie.
Doskonalenie umiejętności auditowania w oparciu o standard ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS), zapoznanie się z różnicami wynikającymi z nowej normy ISO 22301 są przedmiotem niniejszego szkolenia. 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę: szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88

2 dniowy kurs dedykowany

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, wyceny szkolenia dedykowanego lub chciałbyś podzielić się z nami swoimi sugestiami, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz online.