Przejście na ISO 22301 (z BS 25999) System Zarządzania Ciągłością Działania. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Pojawienie się normy ISO 22301 dla wielu organizacji oznacza zmiany w obszarze istniejącego systemu wg BS 25999. Zmiany i różnice wynikające z normy ISO 22301, a także zmiany w obszarze Państwa organizacji są przedmiotem niniejszego kursu. Szkolenie BSI „Przejście na ISO 22301 (z BS 25999)” jest szczególnie wartościowe dla osób bezpośrednio zaangażowanych w planowanie, wdrażanie, utrzymanie i auditowanie w zakresie BS 25999 Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS). Na kursie zostaną przedstawione różnice pomiędzy normą BS 25999-2 a normą ISO 22301:2012, jej wymagania „System Zarządzania Ciągłością Biznesu – Wymagania”, a także zostanie wyjaśniony wpływ uzupełnień i poprawek zawartych w nowej, międzynarodowej normie.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 Kto jest adresatem szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za BS 25999
 • Menedżerowie i Konsultanci ds. Ciągłości Działania, Ryzyka, Bezpieczeństwa Informacji, także Menedżerowie i Konsultanci Działów IT i Operacyjnych
 • Pracownicy systemów zarządzania, którzy będą uczestniczyć w przejściu na ISO 22301
 • Wewnętrzni i zewnętrzni auditorzy systemów zarządzania, którzy będą przeprowadzać audity ISO 22301
 • Osoby zainteresowane wiedzą nt. różnic pomiędzy ISO 22301 a BS 25999

Zakres merytoryczny:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: 

 • Opisać nową strukturę normy ISO 22301 oraz określić jej znaczenie dla BCMS w Państwa organizacji
 • Wyjaśnić wymagania normy ISO 22301:2012
 • Określić różnice pomiędzy BS 25999-2 a ISO 22301:2012
 • Wyjaśnić podejście do ryzyka przyjęte przez normę ISO 22301
 • Wskazać procesy wymagane dla BCMS w Państwa organizacji
 • Zaplanować przejście z BS 25999-2 na ISO 22301:2012
 • Określić obszary organizacji mające związek z przejściem

Uzyskane korzyści:

 • Wiedza nt. przejścia z BS 25999-2 na ISO 22301:2012
 • Określenie obszarów, które wymagają zmian w stosunku do obecnego BCMS
 • Poznanie wymagań normy ISO 22301 oraz dzielenie się wiedzą wewnątrz Państwa organizacji.

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 1 dzień

Informacje dodatkowe:

Zalecana jest dobra znajomość organizacji, dla której Państwo pracują oraz zakres jej działalności a także dobra znajomość normy BS 25999 oraz zasad BCMS.

Certyfikat:

Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują Certyfikat Uczestnictwa.
 

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88