Analiza Wpływu Biznesowego

Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) jest podstawową praktyką, która, o ile przeprowadzona poprawnie, może skutecznie określić ramy dotyczące ustaleń w zakresie odporności i ciągłości działania organizacji. Proces ten dodatkowo może wesprzeć najwyższe kierownictwo przy podejmowaniu strategicznych decyzji w temacie ciągłości działania, aby wzięło pod uwagę kwestie takie jak: planowania sukcesji, strategię dotyczącą łańcucha dostaw oraz unikania pojedynczych, słabych elementów w organizacji (ang. Single Point of Failure – SPOF). 

Szkolenie składa się z prezentacji, slajdów pomocniczych oraz indywidualnych i grupowych ćwiczeń, służących poznaniu i utrwaleniu praktycznej wiedzy na temat elementów kompleksowej Analizy Wpływu Biznesowego (BIA). Szkolenie umożliwi uczestnikom samodzielne przeprowadzenie analizy, co w rezultacie wspomoże najwyższe kierownictwo w podjęciu decyzji dotyczącej odporności organizacji na ryzyka związane z ciągłością działania.


Kto jest adresatem szkolenia

Każdy, kto jest zaangażowany w świadczenie kluczowych usług, gdy klient oczekuje braku zakłóceń lub szybkiego czasu przewrócenia usługi do normalnego trybu działania.

Nasze szkolenia kładą nacisk na utrwalanie wiedzy z danej dziedziny poprzez naukę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia. Szkolenie opiera się na dogłębnym zrozumieniu tematyki materiału, co zwiększa efektywność pracy.

Czego się nauczę?

Uczestnicy szkolenia Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) nauczą się:

 • analizować organizację i określać jej kluczowe działania
 • określać docelowy czas wznowienia działania (ang. Recovery Time Objective, RTO) i analizować, jak on zależy od czasu
 • określać kluczowe zasoby zapewniające odporność i/lub odtwarzanie
 • wspierać decyzje dotyczące łańcucha dostaw

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie:

 • formułowania Analizy Wpływu Biznesowego (BIA) jako kluczowej praktyki dotyczącej planowania odporności biznesowej i środków odbudowy działania firmy

Korzyści:

Szkolenie w zakresie Analizy Wpływu Biznesowego pomoże Państwu:

 • sformalizować zależności w Państwa działalności biznesowej
 • zidentyfikować i rozróżniać procesy kluczowe od ważnych
 • wspomóc najwyższe kierownictwo w określeniu priorytetów związanych z ograniczeniem ryzyka zakłóceń w świadczeniu usług, priorytetów dotyczących przywrócenia usług, poziomu przywrócenia usług oraz zasobów niezbędnych do powrotu do normalnej działalności organizacji

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa