Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (Akredytacja IRCA 17456)

Szkolenie BSI “Wiodący Auditor BCM” daje uczestnikom umiejętności i wiedzę o kierowaniu i przeprowadzaniu skutecznych auditów systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymogami ISO 22301 i ISO 19011:2018, “Wytyczne Auditu Systemów Jakości i/lub Zarządzania Środowiskowego”. Szkolenie wyjaśnia zasady i sposoby niezależnego auditu systemu zarządzania ciągłości biznesowej i prowadzi uczestników przez cały jego proces – od zarządzania programem auditu do składania raportów odnośnie wyników auditu.  Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania auditu w oparciu o standardowe nauczanie w klasie, praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum.

Uczestnicy, którzy uzyskają więcej niż 70%  będą nagrodzeni certyfikatem auditora wiodącego.

 

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Obecni wiodący auditorzy w innych programach
 • Specjaliści ds. ciągłości działania (BCI, DRII)
 • Konsultanci
 • Menedżerowie ciągłości działania
 • Menedżerowie IT
 • Specjaliści ds. Bezpieczeństwa Informacji 
 • Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za audit praktyk ciągłości działania

Informacje ogólne

Zaleca się, aby przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy znali podstawy ciągłości działania i/lub podstawy zasad auditowania odnośnie innego standardu systemu zarządzania.

W piątym dniu przeprowadzany jest dwugodzinny egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat osiągnięć wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

W przypadku odmiennych ze względów zdrowotnych wymagań żywieniowych, prosimy o poinformowanie BSI w procesie zgłaszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Od uczestników zapisujących się na szkolenie dla Audytorów Wiodących ISO 22301 z akredytacją CQI/IRCA oczekujemy znajomości wymagań normy ISO 22301, podstaw ciągłości działania i/lub podstawy zasad audytowania odnośnie innego standardu systemu zarządzania

Czego się nauczę?

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • Kierować auditem Systemu Zarządzania Ciągłości Działania
 • Przeprowadzać audit systemu 
 • Wyjaśnić różnice celów ISO 22301 oraz Części 1 i Części 2 BS 25999
 • Wyjaśnić wymogi ISO 22301
 • Zrozumieć Kodeks Praktyki Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301
 • Sprecyzować i przedstawić wyniki auditu 
 • Zarządzać z sukcesem komunikatami i wywiadami odnośnie auditu 
 • Sporządzić zwięzły raport z auditu 
 • Prowadzić spotkania otwierające, zamykające i kontynuujące audit

 
 ** Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość
     normy ISO 22301.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch