Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Zdarza się, że firmy tracą reputację i klientów, ponieważ nie przewidują zdarzeń mających wpływ na ich funkcjonowanie na rynku. Zdarzenia trudne do przewidzenia lub niezależne od organizacji, jak katastrofy naturalne, ekstremalne warunki atmosferyczne, przerwy w zasilaniu i dostępie do zasobów IT, przestępstwa, niepokoje polityczne lub choroby załogi mogą być pod kontrolą Państwa organizacji.

System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) oparty o normę ISO 22301 udostępnia Państwu wiedzę o najlepszych praktykach stosowanych na świecie w celu identyfikowania potencjalnych zagrożeń i oceny ich wpływu na organizację, a także rozwija umiejętności minimalizowania zakłóceń oraz zapewniania ciągłości działań w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Szkolenie BSI „Wprowadzenie do ISO 22301” zapoznaje uczestników z głównymi założeniami Ciągłości Działania. Wyjaśnia korzyści wynikające z wdrożenia BCMS oraz nakreśla wymagania normy ISO 22301.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Każda osoba odpowiedzialna za Ciągłość Działania.
 • Menedżerowie i Konsultanci ds. Ciągłości Działania, Ryzyka, Bezpieczeństwa Informacji, także Menedżerowie i Konsultanci Działów IT i Operacyjnych.
 • Aktualni pracownicy odpowiedzialni za systemy zarządzania, dla których Ciągłość Działania oraz wymagania BCMS stanowią nowość.
 • Zewnętrzni i wewnętrzni auditorzy systemów zarządzania, dla których Ciągłość Działania oraz auditowanie BCMS są nowością.
 • Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat BCMS

Cele dydaktyczne:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: 

 • Określić kluczowe założenia Ciągłości Działania
 • Wyjaśnić, jak Zarządzanie Ciągłością Działania wpasowuje się w obszar działalności Państwa organizacji.
 • Opisać podejście Planuj-Realizuj-Sprawdzaj-Działaj (PDCA) systemu zarządzania.
 • Określić wymagania normy ISO 22301 i zidentyfikować najbardziej krytyczne elementy dla skutecznego BCMS

Korzyści dla Państwa Organizacji:

 • Zrozumienie, dlaczego jest ważna ochrona Państwa organizacji przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.
 • Określanie, w jakich obszarach BCMS może zminimalizować wpływ negatywnych i nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22301.
 • Jak postępować w kolejnym etapie procesu planowania wdrożenia BCMS.
 • Poszerzenie wiedzy o Ciągłość Działania oraz System Zarządzania Ciągłością Działania

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 1 dzień

Informacje dodatkowe:

Zalecana jest dobra znajomość organizacji, dla której Państwo pracują oraz zakres jej działalności.

Certyfikat:

Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują Certyfikat Uczestnictwa.

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88