Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (BCM)

Szkolenie BSI udostępnia uczestnikom praktyczne sposoby i metody wdrażania systemu zarządzania ciągłością biznesową. Naucz się jak stworzyć system zarządzania ciągłością działania w Twojej organizacji oraz jak dokonać podziału ról i zakresu obowiązków w firmie w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Dzięki ISO 22301 można wskazać i chronić kluczowe funkcje firmy, budować odporność i zdolność do kontynuowania działania podczas niespodziewanych incydentów. Można zredukować okres przestoju działania w wyniku awarii, przyspieszyć czas odnowy i tym samym rozproszyć obawy klientów dzięki systemowi zarządzania ISO 22301.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Każda osoba zainteresowana wdrażaniem BCM
 • Uczestnicy zajmujący się rozwojem, operowaniem i/lub utrzymywaniem systemów ciągłości działania w oparciu o ISO 22301 lub BS 25999
 • Specjaliści zainteresowani lub zajmujący się wdrażaniem w swoich firmach ISO 22301 lub BS 25999
 • Menedżerowie ciągłości biznesu
 • Menedżerowie biznesu
 • Konsultanci
 • Specjaliści zajmujący się innymi systemami zarządzania 
 • Uczestnicy, których menedżerowie/firma wymagają wiedzy o wdrażaniu BCM
Zdobądź uznanie dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Czego się nauczę?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: 

 • Sprecyzować wymogi określone w  normie, Zarządzanie Ciągłością Działania
   – Część 2: Specyfikacja,
 • Opisać i wdrażać sześć etapów procesu BCM, 
 • Wdrażać system zarządzania ciągłością działania ,
 • Korzystać z technik najlepszych praktyk zawartych w ISO 22301 i BS 25999.

Szkolenie obejmuje:

 • materiał szkoleniowy
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek