Zasady i praktyki dotyczące Planów Ciągłości Działania

Plany Ciągłości Działania stanowią zasadniczą część narzędzi organizacji służących utrzymaniu ciągłości działania kluczowych produktów i usług. 

W ramach szkolenia analizowana jest rola, jaką Plany Ciągłości Działania (BCP) odgrywają w dostosowaniu wymogów odporności organizacji dotyczących nieprzerwanego świadczenia usług, oraz analizowane są środki, jakie należy wprowadzić, aby organizacja mogła przywrócić swoją działalność po nieoczekiwanym zakłóceniu. Techniki w zakresie oceny ryzyka i strategie naprawcze wprowadza się jako warunki wstępne dotyczące sformułowania przydatnych planów ciągłości, a także opracowuje się plany służących przywróceniu normalnego trybu działania BAU.

Zbadano jak wykorzystać Plan Ciągłości Działania (BCP), jako sposób na pomiar reakcji w przypadku, gdy jedną sytuacją jest dotychczasowy scenariusz postępowania (BAU), a drugą jest przywrócenie gotowości do działania po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej. Sprawdzono również plany, odpowiednio ćwicząc potencjalne zalety i ograniczenia różnych technik.

Szkolenie składa się z prezentacji, slajdów pomocniczych oraz indywidualnych i grupowych ćwiczeń, służących poznaniu i utrwaleniu praktycznej wiedzy na temat elementów Biznesowych Planów Ciągłości Działania(BCP), co pozwoli Państwu stworzyć, wdrożyć i zatwierdzić odpowiednie Plany Ciągłości Działania.


Kto jest adresatem szkolenia

Wszyscy zaangażowani w świadczenie kluczowych usług, zainteresowani lub odpowiedzialni za określanie ustaleń w zakresie przywrócenia usług w następstwie zakłóceń działania organizacji.

Nasze szkolenia kładą nacisk na utrwalanie wiedzy z danej dziedziny poprzez naukę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia. Szkolenie opiera się na dogłębnym zrozumieniu tematyki materiału, co zwiększa efektywność pracy.

Czego się nauczę?

Zdobędą Państwo wiedzę niezbędną do:

 • analizowania wymogów ciągłości i określenia adekwatności BCP
 • opracowania planów dotyczących zarządzania ciągłością i przywrócenia działania po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej
 • określenia zasobów niezbędnych do wdrożenia BCP

Zdobędą Państwo umiejętności niezbędne do:

 • opracowywania BCP i przywracania usług do BAU
 • ćwiczenia BCP jako weryfikacji ich adekwatności

Korzyści:

Kurs ten pomoże Państwu:

 • zrozumieć cel i strukturę BCP
 • poznać zastosowanie BCP
 • opracować BCP obejmujący przywracanie usług i zarządzanie kryzysowe przyczyniające się do powrotu do dotychczasowego trybu postępowania (BAU)

wykorzystać techniki wykonywania ćwiczeń w celu weryfikacji planów

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa