Bắt đầu với ISO/IEC 20000 về Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin

Khám phá cách quản lý dich vụ IT tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Và đảm bảo ITIL của bạn đang hoạt động theo tiêu chuẩn mà bạn cần về quy trình ITIL và khuôn mẫu ITIL. ISO/IEC 20000 có thể chuyển đổi cách phân bố các dịch vụ nội bộ hoặc dịch vụ bên ngoài về công nghệ thông tin. Hãy bắt đầu cùng chúng tôi để tìm hiểu tiêu chuẩn có thể đáp ứng nhu cầu của bạn như thế nào.


Tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 về Quản lý dịch vụ IT là gì?

ISO/IEC 20000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn được xuất bản thành hai phần: ISO/IEC 20000-1  xác định những yêu cầu cho sự phát triển và thực hiện một hệ thống quản lý IT; và ISO/IEC 20000-2 giải thích thực hành tốt nhất về quản lý dịch vụ.

Tiêu chuẩn này xác định phương thức áp dụng dịch vụ IT được định hướng và hỗ trợ bởi các mục tiêu kinh doanh- hơn là những nhu cầu công nghệ. Cả hai phần của tiêu chuẩn đã đươc điều chỉnh để hỗ trợ ITIL bao gồm quy trình ITIL và khuôn mẫu ITIL – chỉ cho bạn thấy làm thế nào để nâng cao năng lực và hoạt động đánh giá.


Những lợi ích của ISO/IEC 20000 về Quản lý Dịch vụ IT là gì?

  • Đạt được tiêu chuẩn thực hành quốc tế tốt nhất trong việc quản lý IT
  • Phát triển dịch vụ IT được điều khiển và hỗ trợ bởi những mục tiêu kinh doanh.
  • Thống nhất con người, các quy trình và công nghệ hỗ trợ cho muc tiêu kinh doanh
  • Thực hiện giám sát đo lường và duy trì mức độ ổn định của dịch vụ
  • ISO/IEC 2000 phù hợp với ITIL để hỗ trợ cải tiến thường xuyên


Chương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.