ISO/IEC 20000 đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Những công ty nhỏ cũng cần các tiêu chuẩn để phát triển và lớn mạnh. ISO/IEC 20000 sẽ chỉ cho bạn cách để đạt được thực hành tốt nhất thông qua ITIL (quy trình ITIL và khuôn mẫu ITIL) và quản lý dịch vụ IT- cung cấp một khuôn mẫu để đem lại những dịch vụ được định hướng và hỗ trợ bởi những mục tiêu kinh doanh, hơn là chỉ dựa vào nhu cầu công nghệ. ISO/IEC 20000 phù hợp với dịch vụ IT nội bộ và các nhà cung cấp bên ngoài.


Định hình ISO/IEC 20000 đối với các DNVVN

Những doanh nghiệp nhỏ thực hiện ISO/IEC 20000 có thể đạt được những ích lợi như những công ty lớn. Bạn sẽ thấy rằng với tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 bạn có thể tiết kiệm tiền bạc và cải tiến chất lượng dịch vụ thông qua những cải tiến hiệu quả và hiệu suất – cho dù quy mô tổ chức là gì. Chúng tôi biết rằng bạn có thể có ngân sách thắt chặt hơn và ít thời gian hơn để quản lý nhu cầu về công nghệ, ITIL và dịch vụ IT. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các gói dịch vụ có thể được làm theo yêu cầu chỉ bao gồm những dịch vụ và sản phẩm bạn cần – loại bỏ những chi phí không cần thiết và sự phức tạp trong việc đạt được tiêu chuẩn ISO/IEC 20000.

Tiêu chuẩn cung cấp một khuôn mẫu để tích hợp con người, các quy trình và công nghệ cho phép bạn cung cấp các dịch vụ IT được định hướng và hỗ trợ cac mục tiêu kinh doanh – hơn là chỉ dựa vào những nhu cầu công nghệ. ISO/IEC 20000 đặt việc kiểm soát vào trong tổ chức để đo lường và duy trì mức độ ổn định của dịch vụ - cho dù bạn có một đội ngũ dịch vụ IT nội bộ hay quản lý những nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Tiêu chuẩn này cũng phù hợp với ITIL (quy trình ITIL và khuôn khổ ITIL), cho phép bạn đo lường hoạt động đánh giá một cách thường xuyên và tìm cách để nó tiếp tục cải tiến. Thêm vào đó, quản lý dịch vụ IT tốt hơn hỗ trợ tốt hơn cho dịch vụ khách hàng, củng cố việc cung cấp khi tham gia đấu thầu cho doanh nghiệp.
Chương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Hỗ trợ hình thành tiêu chuẩn

Chúng tôi mở để gợi ý cho các tiêu chuẩn mới và có những tham vấn với các hiệp hội ngành công nghiệp hoặc các tổ chức tương đương. Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có được những tiêu chuẩn đúng bằng cách làm việc với các đại diện từ các tổ chức người tiêu dùng; các tổ chức chuyên nghiệp; cơ quan cấp giấy chứng nhận, kiểm tra, thanh tra; cơ sở giáo dục; tổ chức nghiên cứu; cơ quan thông báo Anh; cơ quan thi hành; và cơ quan chính phủ.

Tìm hiểu thêm bằng cách gửi email hoặc gọi vào số +84 8 3820 0066


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.