Thực hiện tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 về Quản lý dịch vụ IT

Công nghệ thông tin là một tài sản cho tất cả các công ty, vì vậy cho dù bạn đang tự cung cấp IT cho chính doanh nghiệp của bạn hay cung cấp nó thay cho khách hàng của bạn, thì việc cung cấp một dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý mang tính thống nhất là điều rất quan trọng. Làm việc với chúng tôi để thực hiện hệ thống quản lý dịch vụ IT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 của chính bạn mà qua đó hệ thống sẽ hỗ trợ và nâng cao quy trình ITIL cũng như khuôn mẫu ITIL. 


Bạn đã sẵn sàng để thực hiện?

Cách mà dịch vụ IT được quản lý là riêng biệt cho bất cứ doanh nghiệp nào. Đó là những cơ quan cụ thể, các thử thách chức năng và nhu cầu công nghệ. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra một giải pháp được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu của bạn. Một gói ISO/IEC 20000 có thể chỉ bao gồm những sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu - vì vậy bạn có thể cắt giảm những chi phí không cần thiết.


Những lời khuyên hàng đầu trong việc thực hiện ISO/ISO 20000

  1. Có được sự thống nhất và giúp đỡ của quản lý cấp cao
  2. Gắn kết toàn bộ doanh nghiệp với việc giao tiếp nội bộ tốt
  3. So sánh các quy trình quản lý dịch vụ IT hiện tại với yêu cầu ISO/IEC 20000
  4. Có được sự phản hồi của người dùng, nhà cung cấp và khách hàng về quy trình quản lý dịch vụ IT hiện tại
  5. Thiết lập một đội thực hiện để có kết quả tốt nhất
  6. Xác định vai trò, trách nhiệm và quy mô thời gian.
  7. Áp dụng những nguyên tắc cơ bản của ISO/IEC 20000
  8. Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên bằng việc đào tạo và khích lệ.
  9. Chia sẻ những hiểu biết về tiêu chuẩn và động viên nhân viên đào tạo như những đánh giá viên nội bộ.
  10. Xem lại hệ thống ISO/IEC 20000 định kỳ để đảm bảo bạn đang cải tiến nó thường xuyên.             


Chương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Khóa đào tạo thực hiện ISO/IEC 20000

Xem xét khóa đào tạo được thiết kế để minh họa cho bạn về việc thực hiện hệ thống quản lý dịch vụ IT theo tiêu chuẩn ISO 20000 và quá trình ITIL cũng như khuôn khổ ITIL.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.