Thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn

Xác định tiêu chuẩn cách thực hiện tốt nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng được tập hợp bởi các nhóm chuyên gia, gồm các loại khác nhau, từ tập hợp các định nghĩa cho một loạt các quy tắc nghiêm ngặt.


Tiêu chuẩn là gì?

Các tiêu chuẩn được thống nhất để làm điều gì đó, viết ra như tập hợp các tiêu chí rõ ràng để họ có thể được sử dụng như quy tắc, hướng dẫn hoặc các định nghĩa.

Tiêu chuẩn được tạo ra như thế nào?

Các tiêu chuẩn được gom lại với nhau bởi nhóm các chuyên gia ngành công nghiệp, người tiêu dùng, các tổ chức nghiên cứu, cơ quan chính phủ và nhiều hơn nữa, tất cả cùng làm việc với nhau.


Các loại tiêu chuẩn khác nhau

Tiêu chuẩn có các hình thức khác nhau. Một số cho bạn biết thế nào để làm một điều gì đó chi tiết, số khác cung cấp thông tin tổng quát hơn, số khác chỉ đơn giản là xác định các điều khoản.

Mở khóa tiềm năng kinh doanh

Bằng cách áp dụng những kiến ​​thức tích lũy từ các gói tiêu chuẩn, bạn có thể thay đổi cách làm việc ở mọi cấp độ doanh nghiệp trở nên tiềm năng.


Tiêu chuẩn và quy định

Tiêu chuẩn không phải là những điều tương tự như quy định chính phủ, nhưng chúng thường được sử dụng trong pháp luật để cung cấp các chi tiết kỹ thuật