Nắm bắt công nghệ kỹ thuật số

Nắm bắt công nghệ kỹ thuật số

Building information modelling (BIM), Smart Cities and Internet of Things (IoT)

Mô hình hóa thông tin công trình (BIM), Thành phố thông minh và Internet vạn vật (IoT) 

Red Overlay
Red Overlay

Nắm bắt Công nghệ kỹ thuật số trong ngành xây dựng và môi trường xây dựng

Từ thực tế tăng cường, đến Internet vạn vật, BIM (Mô hình hóa thông tin công trình) và Thành phố thông minh, các công cụ xây dựng kỹ thuật số đang trên đà phát triển. Việc đảm bảo đội ngũ của bạn có kiến thức và kỹ năng phù hợp là điều thiết yếu để trở thành người dẫn đầu thị trường, bắt kịp xu thế cạnh tranh và có thể đón nhận những cơ hội mới trong xây dựng và môi trường xây dựng. Để biết tổng quan về cách BSI có thể giúp tổ chức của bạn thành công như thế nào bằng các công nghệ kỹ thuật số, hãy liên hệ với chúng tôi ở đây.

Chúng tôi đã và đang cộng tác với một loạt các bên liên quan đến xây dựng và môi trường xây dựng, từ nhà sản xuất sản phẩm đến kiến trúc sư, nhà thầu và các cơ quan chính phủ để phát triển phương thức tối ưu phù hợp với hiện tại và tương lai.

Chúng tôi đã phát triển một loạt kết cấu khung và thông số kỹ thuật trên khắp các thành phố thông minh, cơ sở hạ tầng và môi trường xây dựng. Trong đó có một loạt các tiêu chuẩn về Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) đang được tiếp nhận trên toàn cầu.