Nowa międzynarodowa norma dotycząca Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Trwają obecnie prace nad pierwszą na świecie międzynarodową normą dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy. Norma ta pomoże Państwa organizacji w zapewnieniu bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla pracowników i innych osób, pomoże w zapobieganiu wypadkom śmiertelnym oraz w unikaniu obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, prowadzącym do pogorszenia się stanu zdrowia. Nowy międzynarodowy standard ISO 45001 przyczyni się także do ciągłej poprawy wyników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.Jakie są następne kroki?

Projekt został przekazany wszystkim krajowym przedstawicielom ISO, którzy przeprowadzą jego przegląd i dostarczą informacje zwrotne. Podczas kolejnego posiedzenia komitetu ISO, które odbędzie się w czerwcu 2016 r., zostaną przeanalizowane wszystkie uwagi. Zgodnie z planem publikacja ostatecznej wersji normy pojawi się ona do końca tego roku.


Jakie są przewidywane korzyści płynące z ISO 45001?

Powstanie międzynarodowej normy w zakresie Systemu Zarządzania BHP jest wynikiem rosnącej potrzeby poprawy bezpieczeństwa pracy i wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze.

ISO 45001 stanowi wielką szansę na dalszą poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach.

Dzięki międzynarodowej normie, odpowiedniej infrastrukturze oraz szkoleniom organizacje będą w stanie znacznie lepiej rozpoznawać i identyfikować ryzyko w przyszłości.

Firma BSI od samego początku była liderem w działaniu na rzecz opracowania normy ISO 45001 – zaproponowała jej stworzenie i aktualnie prowadzi międzynarodowy sekretariat opracowujący jej treść. Przedmiotowa norma wywodzi się z OHSAS 18001 – znanego na całym świecie standardu dotyczącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy opracowanego przez BSI w 1999 r, dlatego też BSI posiada najlepsze możliwości i kompetencje, aby pomóc Państwu zrozumieć nowy standard.


Co należy zrobić, jeżeli organizacja posiada certyfikat BS OHSAS 18001?

BSI będzie wspierało Państwa w procesie migracji i dostarczy wytyczne oraz zapewni szkolenia, tak aby proces ten przebiegał możliwie najsprawniej.

Jednym z powodów, dla których BSI jest najchętniej wybieranym dostawcą usług certyfikacyjnych, jest nasze wsparcie w realizacji zmian; pomożemy Państwu zrozumieć te zmiany oraz ich wpływ na organizację, a także korzyści z nimi związane.

Więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo, oglądając poniższy film lub pobierając nasz przewodnik po zmianach, w ramach którego porównano BS OHSAS 18001 z nową normą ISO/DIS 45001.

 


Aktualizacje Systemów Zarządzania ISO


Interesuje Cię Aktualizacja ISO? Wyślij do nas zapytanie
i zapisz się na nasz Newsletter!

Bardzo ważne jest, aby na bieżąco śledzić najnowsze informacje na temat działań dotyczących aktualizacji głównych norm dotyczących systemów zarządzania. Będziemy przekazywać aktualne informacje przez cały okres opracowywania norm do czasu opublikowania ich ostatecznej wersji.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące nowego standardu prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza. Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualnościami z dziedziny systemów zarządzania prosmy o zapisanie się także na nasz Newsletter.