Korzyści płynące z ISO 45001

Jakie są przewidywane korzyści płynące z OHSAS 18001/ ISO 45001?

Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wpływa na poprawę skutezcności wdrożenia i stosowania wymagań prawnych. Posiadanie certyfikowanego systemu BHP poprawia wiarygodność działania organizacji na rynku pod względem czynników społecznych, a także obniż ryzyko związane z funkcjonowaniem niezgodnym z przepisami prawa. Certyfikacja powzala uzyskać niezależną ocenę własnego systemu zarządzania i stanu wdrożenia przepisów prawa oraz pomaga dyscyplinować praciwników w zakresie stosowania wymahań bhp.

ISO 45001 stawia w centrum działań organizacji zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ciągłe doskonalenie. Ta nowa norma jest szansą organizacji na ujednolicenie kierunku strategicznego z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz poprawę wyników z tym zakresie.

Zgodnie z opinią naszych klientów wdrożenie i przyjęcie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przynosi wiele istotnych korzyści, takich jak:

 

• ograniczenie ryzyka wpływającego na biznes 71%

• zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu 64%

• ochrona przedsiębiorstwa 57%

• pomoc w zachowaniu zgodności z przepisami 79%


Przeczytaj nasz folder i dowiedz się więcej na temat nowej normy