ISO/PAS 45005

ISO/PAS 45005

Pokaż, że jesteś godnym zaufania pracodawcą w kwestii ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia swoich pracowników, klientów i konsumentów dzięki nowym globalnym wytycznym

Pokaż, że jesteś godnym zaufania pracodawcą w kwestii ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia swoich pracowników, klientów i konsumentów dzięki nowym globalnym wytycznym

Red Overlay
ISO/PAS 45005
ISO/PAS 45005
Red Overlay

Nowe globalne wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy podczas COVID-19 - ISO / PAS 45005

COVID-19 zasadniczo zmienił sposób życia i pracy ludzi. Gdy organizacje zaczynają się odbudowywać, kluczowe znaczenie ma uchwycenie wniosków wyciągniętych z faz postępu pandemii. Chociaż względy ekonomiczne są ważne, podstawowa zasada ochrony życia ludzkiego leży u podstaw całego ożywienia gospodarczego.

Organizacje muszą się szybko dostosowywać, przyjmować nowe praktyki pracy i spełniać nowe przepisy. ISO / PAS 45005 zawiera wskazówki dotyczące osadzania najlepszych praktyk i pomaga zarządzać ryzykiem wynikającym z COVID-19 w odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia związanych z pracą.

Korzyści ze stosowania ISO / PAS 45005

 

  • Zapewnia pojedyncze źródło dobrych praktyk w oparciu o aktualną wiedzę
  • Obsługuje kompleksową ocenę ryzyka
  • Zawiera praktyczne przykłady sposobów zarządzania ryzykiem
  • Umożliwia planowanie w wielu lokalizacjach i dla wielu typów pracowników
  • Pomaga kontrolować ryzyko chorób zakaźnych i może zmniejszyć absencję chorobową z powodu chorób sezonowych i innych, takich jak przeziębienie, grypa i choroby żołądka
  • Pomaga w opracowaniu planu reagowania, aby umożliwić szybkie dostosowania, jeśli poziomy ryzyka lub ograniczenia operacyjne zmienią się w krótkim czasie

 


Inne zasoby dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące naszych usług w zakresie auditów i certyfikacji systemów zarządzania oraz oprogramowania Entropy (Entropy™ Software), wyślij nam zapytanie online.

Zapraszamy również do dokonania bezpłatnej wyceny certyfikacji w Twojej firmie.