Przenieś Certyfikat do BSI

Dowiedz się, jak przenieść swój Certyfikat.

Jeżeli podjęliście Państwo wyzwanie certyfikacji swojej firmy, oznacza to, że chcecie osiągać z niej maksymalne korzyści– zatem warto przenieść proces certyfikacji do BSI.


Przeniesienie certyfikatu do BSI jest proste

  1. Wystarczy rozmowa z naszym Działem Sprzedaży, który wyjaśni jak dokonać przeniesienia i pomoże w wypełnieniu formularza.
  2. Przejrzymy Państwa obecną certyfikację i wystawimy certyfikat BSI.
  3. Po sześciu miesiącach przeprowadzimy audit nadzorczy, aby zamknąć wszelkie drobne niezgodności, które mogą wyniknąć z poprzedniego auditu rejestracyjnego.
  4. Rozpocznie to trzyletni okres procesu ciągłego doskonalenia z systematycznymi ewaluacjami, który pomoże stawić czoła wyzwaniu, aby pracować bardziej wydajnie i skutecznie.

Jakie są korzyści z przeniesienia certyfikatu do BSI?

  • Wykorzystywanie Symbolu Certyfikacji BSI. Nasz symbol jest rozpoznawalny na całym świecie jako znak doskonałości i najlepszych praktyk. Symbol Certyfikacji nasi klienci wykorzystują w swoich akcjach promocyjnych i wizerunkowych.
  • Wzrost przewagi konkurencyjnej. Analizy rynkowe dowodzą, że posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania znacznie przyczynia się do wzrostu przewagi firmy nad konkurencją. Co najważniejsze, będą mogli Państwo rozpocząć intensywny proces rozwoju biznesu i zdobywać nowe rynki i nawiązywać współpracę z nowymi partnerami.
  • Ciągłe doskonalenie. Po przeniesieniu  do BSI nasze regularne audity będą skupiały się nie tylko na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu. Certyfikowana firma otrzymuje od nas opinię, która pomoże w rozwoju firmy i podsunie nowe spojrzenie na obecnie istniejący system zarządzania, tak by można było oszacować, gdzie działa on poprawnie, gdzie wymaga poprawy, a gdzie znajdują się dodatkowe możliwości doskonalenia. Raz na trzy lata regularne audity zbiegną się z wymogiem ponownej oceny systemu związanej z recertyfikacją i rozpoczęciem kolejnego cyklu certyfikacji.
  • Podniesienie renomy i zaufania ze strony pracowników i partnerów biznesowych. Nasi Klienci to firmy lokalne i międzynarodowe z wielu branż – wszyscy dostrzegają korzyści płynące nie tylko z uzyskania certyfikacji, ale również z rozpowszechniania tego faktu. Niezależnie czy w formie komunikatu prasowego, studium przypadku, czy w ramach wewnętrznej komunikacji promowanie certyfikatu BSI przynosi korzyści w formie nowych perspektyw biznesowych, zaangażowania klientów we współpracę, a ponadto podnosi motywację pracowników.


Poznaj wybrane usługi BSI


Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz