Przenieś Certyfikat do BSI

Dowiedz się, jak przenieść swój Certyfikat.

Jeżeli podjęliście Państwo wyzwanie certyfikacji swojej firmy, oznacza to, że chcecie osiągać z niej maksymalne korzyści– zatem warto przenieść proces certyfikacji do BSI.


Dlaczego warto przenieść się do BSI?

Przede wszystkim będziecie Państwo mogli wykorzystywać Symbol Certyfikacji BSI, rozpoznawalny na całym świecie jako symbol doskonałości i najlepszych praktyk, dzięki czemu będziecie mogli wykorzystać w swoich akcjach promocyjnych fakt, że uzyskaliście certyfikat wydany przez jedną z wiodących jednostek.

Jednak korzyści sięgają znacznie dalej - poprzez certyfikację wykonali Państwo ważny krok. Analizy rynkowe dowodzą, że posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania znacznie przyczynia się do wzrostu przewagi firmy nad konkurencją. Co najważniejsze, będą mogli Państwo rozpocząć intensywny proces rozwoju biznesu.

Po przeniesieniu do BSI, nasze regularne ewaluacje będą skupiały się nie tylko na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu. Otrzymacie od nas opinię, która pomoże w rozwoju firmy i podsunie nowe spojrzenie na obecnie istniejący system zarządzania, tak by można było zobaczyć gdzie działa on poprawnie, gdzie wymaga poprawy, a gdzie znajdują się dodatkowe możliwości doskonalenia. Raz na trzy lata regularne ewaluacje zbiegną się z wymogiem ponownej oceny systemu związanej z recertyfikacją i rozpoczęciem kolejnego cyklu certyfikacji.

Nasi Klienci to firmy lokalne i międzynarodowe korporacje z wielu branż – wszyscy dostrzegają korzyści płynące nie tylko z uzyskania certyfikacji, ale również z rozpowszechniania tego faktu. Niezależnie czy w formie komunikatu prasowego, studium przypadku, czy w ramach wewnętrznej komunikacji promowanie certyfikatu BSI przynosi korzyści w formie nowych perspektyw biznesowych, zaangażowania klientów we współpracę, a ponadto podnosi motywację pracowników.Przeniesienie się do BSI jest proste

  1. Wystarczy rozmowa z naszym Działem Sprzedaży, który wyjaśni jak dokonać przeniesienia i pomoże w wypełnieniu formularza.
  2. Przejrzymy Państwa obecną certyfikację i wystawimy certyfikat BSI.
  3. Po sześciu miesiącach przeprowadzimy audit nadzorczy, aby zamknąć wszelkie drobne niezgodności, które mogą wyniknąć z poprzedniego auditu rejestracyjnego.
  4. Rozpocznie to trzyletni okres procesu ciągłego doskonalenia z systematycznymi ewaluacjami, który pomoże stawić czoła wyzwaniu, aby pracować bardziej wydajnie i skutecznie.