Audity dostosowane
do potrzeb klienta

Audity dostosowane
do potrzeb klienta

COVID-19 odpowiedź

Zdrowie i bezpieczeństwo, wellbeing | Higiena w miejscu pracy | Ciągłość działania | Bezpieczeństwo żywności | Ciągłość łańcucha dostaw

COVID-19 odpowiedź

Zdrowie i bezpieczeństwo, wellbeing | Higiena w miejscu pracy | Ciągłość działania | Bezpieczeństwo żywności | Ciągłość łańcucha dostaw

Red Overlay
Audity-dostosowane-do-potrzeb-klienta
Customized audits
Red Overlay

Ponowne uruchomienie
i odbudowa biznesu dzięki niestandardowym auditom BSI

Upewnij się, że Twoje kluczowe zagrożenia są zidentyfikowane i skutecznie zarządzane podczas reagowania na COVID-19.

Uznane międzynarodowe standardy, metodologie ryzyka, protokoły i procedury będą miały coraz większe znaczenie, gdy zaczniesz wychodzić z pandemii COVID-19 i przystąpisz do odbudowy swojego biznesu.

Ważne jest, abyś miał dostęp do odpowiednich narzędzi i wsparcia - niezależnie od tego, czy chcesz ponownie otworzyć biznes i powrócić na właściwe tory, czy też zamierzasz zmaksymalizować możliwości, które umożliwią Ci dywersyfikację i rozwój.


Korzyści z auditów dopasowanych do potrzeb klienta

Naszym celem jest pomoc w zarządzaniu ryzykiem i szansami w takich obszarach, jak zdrowie i bezpieczeństwo, prywatność i bezpieczeństwo informacji, odporność łańcucha dostaw i ciągłość biznesu, poprzez

  • Stosowną, szeroką wiedzę, doświadczenie i zasoby
  • Audity zgodne z międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami
  • Raporty podkreślające mocne strony i luki w Twoim obecnym podejściu do oceny i ograniczania ryzyka
  • Określenie możliwości stymulowania poprawy


Ważne standardy i materiały informacyjne dla organizacji
w czasach zagrożeniaSkontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz