Dlaczego warto uzyskać certyfikat w BSI?

Od ponad 115 lat jesteśmy liderami w zakresie norm. Poprzez certyfikację z BSI wykazujecie Państwo swoim klientom, konkurentom, dostawcom, załodze i inwestorom, że nie tylko stosujecie najlepsze praktyki w branży ale wybraliście partnera, który stworzył wiele z tych norm.

Posiadamy ponad 80 000 klientów i więcej auditorów na pełnym etacie niż jakakolwiek inna instytucja certyfikująca na świecie, co powoduje że jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych instytucji certyfikujących jakie istnieją. Oznacza to dla Państwa uzyskanie maksimum z auditu i certyfikacji przy najmniejszym możliwym zamęcie i kosztach.

Po certyfikacji, będziemy wizytować Państwa regularnie, aby ocenić utrzymanie zgodności i sprawdzić, czy organizacja funkcjonuje zgodnie ze specyfikacją najlepszych praktyk określonych w normie lub programie. Dokładnie dopasujemy doświadczenie branżowe naszych ekspertów do Państwa organizacji, tak aby stanowili dla Państwa najlepsze wsparcie.


Korzyści wynikające z certyfikacji BSI

 • dzięki niemu można pokazać udziałowcom, że firma jest zarządzana efektywnie
 • proces uzyskiwania i utrzymywania certyfikacji pozwala upewnić się, że firma stale się udoskonala
 • regularne ewaluacje wzmacniają odpowiedzialność, zaangażowanie i motywację pracowników
 • osiągniecie Państwo wyższą ogólną wydajność i zmniejszycie koszty
 • poszerzą się możliwości rynkowe


Jakie korzyści przynosi skuteczny system zarządzania?

 • zmniejsza zagrożenia i ryzyko społeczne, środowiskowe i finansowe
 • zwiększa efektywność operacyjną
 • redukuje koszty
 • zwiększa satysfakcję klientów i zainteresowanych stron
 • ochrania Państwa markę i reputację
 • usuwa bariery handlowe
 • wprowadza przejrzystość na rynku