Dlaczego warto uzyskać certyfikat w BSI?

Od ponad 115 lat jesteśmy liderami w zakresie norm. Poprzez certyfikację z BSI wykazujecie Państwo swoim klientom, konkurentom, dostawcom, pracownikom oraz inwestorom, że nie tylko stosujecie najlepsze praktyki w branży ale wybraliście partnera, który stworzył wiele z tych norm.

Posiadamy ponad 86 000 klientów i więcej auditorów na pełnym etacie niż jakakolwiek inna instytucja certyfikująca na świecie, co powoduje że jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych instytucji certyfikujących jakie istnieją. Oznacza to dla Państwa uzyskanie maksimum z auditu i certyfikacji przy najmniejszym możliwym zamęcie i kosztach.

Po certyfikacji, będziemy wizytować Państwa regularnie, aby ocenić utrzymanie zgodności i sprawdzić, czy organizacja funkcjonuje zgodnie ze specyfikacją najlepszych praktyk określonych w normie lub programie. Dokładnie dopasujemy doświadczenie branżowe naszych ekspertów do profilu organizacji, tak aby stanowili najlepsze wsparcie.


Korzyści wynikające z certyfikacji BSI

 • dzięki niemu można pokazać udziałowcom, że firma jest zarządzana efektywnie
 • proces uzyskiwania i utrzymywania certyfikacji pozwala upewnić się, że firma stale się udoskonala
 • regularne ewaluacje wzmacniają odpowiedzialność, zaangażowanie i motywację pracowników
 • większa wydajność i zmnimalizowane koszty
 • poszerzą się możliwości rynkowe

Jakie korzyści przynosi skuteczny system zarządzania?

 • zmniejsza zagrożenia i ryzyko społeczne, środowiskowe i finansowe
 • zwiększa efektywność operacyjną
 • redukuje koszty
 • zwiększa satysfakcję klientów i zainteresowanych stron
 • ochrania Państwa markę i reputację
 • usuwa bariery handlowe
 • wprowadza przejrzystość na rynkuDlaczego BSI?

BSI (British Standards Institution) to instytucja ściśle związana ze standardami i normami międzynarodowymi. Firma została założona w 1901 r. i była pierwszą na świecie Krajową Jednostką Standardów. Działając na mocy Przywileju Królewskiego opracowuje i dostarcza produkty oraz najwyższej jakości usługi, dostosowane do wymagań każdej organizacji. Certyfikowaliśmy tysiące firm na świecie podnosząc skuteczność i efektywność ich działań. Nasze porfolio obejmuje ponad 30 tysięcy wykorzystywanych obecnie norm, stanowiących bogate źródło wiedzy i najlepszych praktyk.

Jesteśmy u źródeł ISO

BSI jako najstarsza na świecie organizacja normalizacyjna utrzymuje rolę lidera w opracowaniu norm międzynarodowych. Jesteśmy jednym z członków - założycieli ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) oraz stałym członkiem jej Rady, a także Rady jej europejskiego odpowiednika CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w Polsce i na świecie

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Pomagamy ponad 84 000 organizacji ze 193 krajów w zdobyciu przewagi nad konkurencją - począwszy od największych światowych marek po małe i średnie ambitne przedsiębiorstwa lokalne. Jako jedna z nielicznych organizacji, które faktycznie od początku do końca rozumieją normy, nie tylko oceniamy, na ile dobrze firmy spełniają ich wymagania - my także tworzymy nowe normy od podstaw i szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku stosowania ich i zwiększania efektywności.

BSI to wieloletnie doświadczenie na rynku polskim – mamy ponad 800 klientów w Polsce, a w ciągu roku szkolimy ponad 3000 osób.

BSI to uznany na całym świecie symbol zaufania

BSI nie tylko pomaga podnosić efektywność organizacji, ale również zwiększa zaufanie jej klientów, ponieważ nasz Symbol Certyfikacji jest uznanym na świecie symbolem wiarygodności.

Nasze wartości korporacyjne obejmujące uczciwość, ciągłe doskonalenie i zaangażowanie stanowią podstawę wszystkich naszych działań.

 

 

Spraw by jakość wpisała się w kulturę Twojej organizacji