Usługi w zakresie ochrony danych

Zgodność z przepisami w zakresie ochrony danych jeszcze nigdy nie była tak istotna. W ramach nowego ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO UE), obowiązującego od 25 maja 2018 r., nałożono znaczące zobowiązania prawne na organizacje gromadzące, przechowujące lub przetwarzające dane.

Po raz pierwszy sankcje pieniężne w maksymalnej wysokości 4% światowego rocznego obrotu mają zastosowanie do naruszeń przepisów. Obejmuje to również dodatkowe działania służące ochronie danych osobowych obywateli UE.

Rozumiemy, jaką wartość mają dane dla Państwa przedsiębiorstwa oraz wiemy, jak poważne mogą być konsekwencje naruszenia ich ochrony. Nasz zespół konsultantów współpracuje z przedsiębiorstwami, aby zapewnić wgląd i rozwiązania w zakresie szeregu kwestii dotyczących ochrony danych, a także może Państwu pomóc:

  • zastosować najlepsze praktyki w zakresie osiągania i utrzymania zgodności z wymogami UE w zakresie ochrony danych w różnym otoczeniu regulacyjnym,
  • zaplanować i wdrożyć środki w ramach przygotowań do przyjęcia proponowanego, nowego rozporządzenia UE.

Skontaktujcie się Państwo z nami w związku z Państwa wymogami dotyczącymi ochrony danych.
Poznaj wybrane usługi BSI


Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz