RODO
GDPR

RODO
GDPR

Europejskie Rozporządzenie
o Ochronie Danych Osobowych 

Europejskie Rozporządzenie
o Ochronie Danych Osobowych 

Red Overlay
GDPR-RODO
GDPR-RODO
Red Overlay

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych

W nowym ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO) podniesiono kwestię ochrony danych i włączono ją do programu biznesowego.