Szkolenia z dziedziny ochrony danych osobowych w RODO


GDPR-RODO-EUZapewniamy profesjonalne szkolenie w zakresie prywatności i ochrony danych. Szkolenie jest ukierunkowane na zagwarantowanie wiedzy i umiejętności, aby po jego ukończeniu zapewnić swojej organizacji ochronę i prywatność danych oraz aby mogli Państwo nimi pewnie zarządzać.

Z pomocą naszych ekspertów zrozumiesz w jaki sposób rozporządzenie to ma zastosowanie w organizacji oraz jakie korzyści może przynieść. Dzięki uczestnictwie w tym szkoleniu będziesz lepiej przygotowany do wprowadzenia zmian, tak aby zachować zgodność z przepisami oraz zrozumieć zmiany, kontekst, zaktualizowane koncepcje, zasady, terminy i definicje zastosowane w nowym RODO.Szkolenia